• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்


அழகு பற்றிய Zhang Yushanனின் LOHAS கருத்து 2009-09-04

வறிய பெண் குழந்தைகளுக்கான கல்வி உதவித் திட்டம் 2009-11-20
வறிய பிரதேசத்தில் படிப்பை இடை நிறுத்திய பெண் குழந்தைகள் பள்ளிக்கு திரும்ப உதவியளிக்கும் பொது நல திட்டம் சீனாவில் இருக்கிறது. வறிய பெண் குழந்தைகளுக்கான கல்வி உதவித் திட்டம் என அழைக்கப்படும் இத்திட்டம் 1989ஆம் ஆண்டு தொடங்கியது. 20 ஆண்டுகளுக்கு பிந்தைய இன்று, அப்போதைய சிறுமிகள் அழகான மலர்களைப் போல் வளர்ந்தனர்.
• வறிய பெண் குழந்தைகளுக்கான கல்வி உதவித் திட்டம் 2009-11-20
• புகழ்பெற்ற பாடகி Cheng Fangyuan 2009-11-13
• முழு மனதோடு செயல்படும் Cui Jing அம்மையார் 2009-09-18
• வெளிநாட்டிலிருந்து நாடு திரும்பிய மருத்துவர் Gu Hong 2009-09-11
• அழகு பற்றிய Zhang Yushanனின் LOHAS கருத்து 2009-09-04
• Sun Xi Mei மற்றும் அவரது கிராம நூலகம் 2 2009-08-28
• Sun Xi Mei மற்றும் அவரது கிராம நூலகம் 1 2009-08-21
• அழகான மற்றும் வேடிக்கையான பொருட்களை விரும்பும் Peng Wei 2009-08-14
• கதை சொல்லும் பாட்டி Li Ming 2009-08-07
• கிராமிய பெண்களின் உடல் நலத்துக்கு சுகாதாரத் திட்டம் 2009-07-31
• முதியோர் இல்லத்தில் பணியாற்றும் Wang Gui Fang அம்மையார் 2 2009-07-24
• முதியோர் இல்லத்தில் பணியாற்றும் Wang Gui Fang அம்மையார் 2009-07-17
• சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு லட்சியத்தில் ஈடுபடும் Qi Guo Hong அம்மையார் 2009-07-03
• சூரிய ஒளியில் இன்னமும் நிலவும் கனவு 2009-06-26
• சீனாவின் வழக்கறிஞர் Zhou Na Xin அம்மையார் 2009-06-19
மேலும்>>

குங்லிய்

சு சியின் லை

யூ தான்