• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்


இன்னொரு சுவையான சீன உணவு வகை
மேலும்>>

முட்டை சத்துள்ள ஒரு உணவு வகை
இன்றைய நிகழ்ச்சியில் முட்டையைப் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படும் ஒரு புதிய உணவு வகை பற்றி அறிமுகப்படுத்துகின்றோம்.
• முட்டை சத்துள்ள ஒரு உணவு வகை 2009-11-10
• கோழி இறைச்சி இடம்பெறும் ஒரு உணவு வகை 2009-10-20
• இறால் இடம்பெறும் ஒரு வகை நூடுலஸ் 2009-09-29
• இன்னொரு சுவையான சீன உணவு வகை 2009-09-15
• கோழி இறைச்சி இடம்பெறும் ஒரு உணவு வகை 2009-09-01
• இன்னொரு சுவையான சீன உணவு வகை 2009-08-18
• எஞ்சிய சோற்றை ஒரு வகை சுவையான உணவு வகையாக மாற்றும் வழிமுறை 2009-07-28
• பூசனிக்காய் இடம்பெறும் ஒரு உணவு வகை 2009-07-14
• இறைச்சி ஒன்றும் இடம்பெறாத உணவு வகை 2009-06-30
• இன்னொரு சுவையான உணவு வகை 2009-06-16
• ஒரு வகை சீன தேனீர் உணவு 2009-06-02
• உருளைக்கிழங்கு இடம்பெறும் ஒரு உணவு 2009-05-19
• ஒரு இனிப்பான உணவு வகை 2009-05-05
• கோழியிறைச்சி கலப்பு உணவு வகை 2009-04-21
• இன்னொரு இனிப்பான சீன உணவு வகை 2009-04-07
மேலும்>>

ice cream 19

ice cream 18

ice cream 17