• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்

• சீனாவின் மேற்கு பகுதி வளர்ச்சி உத்திநோக்கு பெற்ற சாதனைகள் 2009-11-16
சீனாவின் மேற்குப் பகுதி, பரந்த நிலப்பரப்பு, அதிக மக்கள் தொகை, நிறைந்த மூலவளம் முதலியவற்றைக் கொண்டதாகும். ஆனால், வரலாற்றில் இப்பிரதேசத்தின் வளர்ச்சி பின்தாங்கிய நிலையில் இருந்தது.
• சீனாவின் தற்சார்பு வேலை வாய்ப்பு வழிமுறை 2009-10-19
சீன இளைஞர்களின் வேலை வாய்ப்பு வழிமுறையை பார்க்கும் போது, 1978ம் ஆண்டு, சீர்திருத்த மற்றும் வெளிநாட்டுத் திறப்புப் பணி நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதற்கு முன், சீன அரசு பங்கீட்டு வழிமுறையை மேற்கொண்டது.
மேலும்>>

சீனாவின் மேற்கு பகுதி வளர்ச்சி உத்திநோக்கு பெற்ற சாதனைகள் 2009-11-16
மேலும்>>
சீனாவின் மேற்குப் பகுதி, பரந்த நிலப்பரப்பு, அதிக மக்கள் தொகை, நிறைந்த மூலவளம் முதலியவற்றைக் கொண்டதாகும். ஆனால், வரலாற்றில் இப்பிரதேசத்தின் வளர்ச்சி பின்தாங்கிய நிலையில் இருந்தது.
• சீனாவின் மேற்கு பகுதி வளர்ச்சி உத்திநோக்கு பெற்ற சாதனைகள் 2009-11-16
• சீனாவின் தற்சார்பு வேலை வாய்ப்பு வழிமுறை 2009-10-19
• சுறுசுறுப்பான சீன-பாகிஸ்தான் எல்லை வர்த்தகம் 2009-10-12
• அறிவியல் தொழில் நுட்பத் துறையிலான வளர்ச்சி 2009-09-14
• சீனாவின் வாகனத் தொழில் துறையின் வளர்ச்சி 2009-09-07
• வளர்ந்து வருகின்ற சீனாவின் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு தொழில் 2009-08-31
• வெளிநாட்டு வர்த்தக நிறுவனங்களின் உள்நாட்டுச் சந்தை 2009-08-24
• எரியாற்றலை சிக்கனப்படுத்தும் தயாரிப்புகள் 2009-08-17
• ஹய்நான் மாநிலத்தின் உயர் பயன் வாய்ந்த வேளாண் துறை 2009-08-10
• சீனாவின் கிராமப்புறத்தில் வாகனங்கள் நுழைவது 2009-08-03
• கான்சு மாநிலத்தின் புதிய எரியாற்றல் பயன்பாடு 2009-07-27
• காற்று மாசுபாட்டைக் கட்டுப்படுத்தும் சீன லியாவ் நிங் மாநிலத்தின் பயனுள்ள நடவடிக்கைகள் 2009-07-20
• சீனப் பெருநிலப் பகுதி மற்றும் ஹாங்காங்கின் பொருளாதார வர்த்தக ஒத்துழைப்பு 2009-07-13
• சீனாவில் புதிய எரியாற்றல் தொழில் ஆ 2009-07-06
• சீனாவில் புதிய எரியாற்றல் தொழில் 2009-06-29
மேலும்>>

விவசாயிகள் வருமானத்தை அதிகரிக்கின்ற liaoning மாநிலம்

தேசிய பெரும் நாடக அரங்கம்

சீன நகர வனம் பற்றிய 4வது கருத்தரங்கு
மேலும்>>