• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• திபெத் சமூகப் பொருளாதார வளர்ச்சி 2009-03-30
• திபெத்தின் பண்ணை அடிமைகள் விடுதலை பெற்ற பொண் விழா கொண்டாட்டம் 2009-03-28
• திபெத்தின் சுற்றுலா வளர்ச்சி 2009-03-27
• உண்மையான திபெத் பற்றிய விளக்கம் அறிந்து கொள்வது 2009-03-27
• திபெத் ஜனநாயக சீர்திருத்தத்தின் 50 ஆண்டுகள் எனும் கண்காட்சி 2009-03-26
• திபெத் துறவிகளின் வாழ்க்கை 2009-03-25
• நாட்டின் உரிமையாளராக இருக்கின்ற திபெத் மக்கள் 2009-03-23
• திபெத்தின் தலைகீழான மாற்றங்கள் 2009-03-11
• தலாய் லாமாவின் கூற்று பொது மக்களின் விருப்பத்துக்குரிய தல்ல 2009-03-11
• திபெத் ஜனநாயக சீர்திருத்தம் 2009-03-02
• பிரமாண்டமான திபெத் புத்தாண்டு 2009-02-25
• திபெத்தின் ஜனநாயக சீர்திருத்தம் தொடர்பான கண்காட்சி 2009-02-24
• திபெத் புத்தாண்டை வரவேற்கும் மக்கள்  2009-02-19
• கடந்த 50 ஆண்டுகளி்ல் திபெத் மக்களின் வாழ்க்கையிலான மாபெரும் மாற்றம் 2009-02-13