• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• பெய்ஜிங் 2008 பாராலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டியின் நிறைவு விழா சிறப்பு நிகழ்ச்சி ஆ 2008/09/17
• பெய்ஜிங் 2008 பாராலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டியின் நிறைவு விழா சிறப்பு நிகழ்ச்சி அ 2008/09/17
• என்றுமே நிலவும் அன்பு 2008/09/17
• பெய்சிங் பாராலிம்பிக்கின் அமைப்புப் பணிக்கான பாராட்டு 2008/09/12
• உலகத்தை மனமுருகச் செய்த விளையாட்டு வீரர்கள் 2008/09/11
• அற்புத்தம் ஏற்படுத்தும் கலை நிகழ்ச்சி 2008/09/09
• சீன ஊனமுற்றோர் இலட்சியத்தின் முன்னேற்றம் 2008/09/08
• பெய்ஜிங் ஊனமுற்றோர் ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டியின் துவக்க விழாவுக்கான பாராட்டுகள் 2008/09/08
• பெய்ஜிங் ஊனமுற்றோர் ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டியின் துவக்க விழா சிறப்பு நிகழ்ச்சி ஆ 2008/09/06
• பெய்ஜிங் ஊனமுற்றோர் ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டியின் துவக்க விழா சிறப்பு நிகழ்ச்சி அ 2008/09/06
• மதிப்புக்குரிய விருந்தினருக்கான வரவேற்பு விருந்து 2008/09/06
• சீனாவில் காணப்படுகின்ற மானிட கருத்து முன்னேற்றம் 2008/09/05
• ஊனமுற்றோர் ஒலிம்பிக் மீதான எதிர்பார்ப்பு 2008/09/04
• ஒலிம்பிக் எழுச்சியை செழுமையாக்கும் சீனப் பண்பாடு 2008/09/03
• உயர் மதிப்பு பெற்றுள்ள ஊனமுற்றோர் ஒலிம்பிக் கிராமம் 2008/09/02