• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• சீன-இந்திய செய்தி ஊடகங்களின் நட்பார்ந்த ஒத்துழைப்பு ஆ 2009-08-06
அண்மையில் பெய்ஜிங்கில் சிந்தனை கிடங்கு அமைப்பின் மாநாடு நடைபெற்ற போது இந்திய செய்தி ஊடகங்களின் பொறுப்பாளர்கள் இடம் பெற்ற பிரதிநிதிக் குழு கலந்து கொண்டது. பின்னர் அக்குழு சீன வானொலி நிலையத்தை பார்வையிட்டது.
• சீன-இந்திய செய்தி ஊடகங்களின் நட்பார்ந்த ஒத்துழைப்பு 2009-07-30
அண்மையில் பெய்ஜிங்கில் சிந்தனை கிடங்கு அமைப்பின் மாநாடு நடைபெற்ற போது இந்திய செய்தி ஊடகங்களின் பொறுப்பாளர்கள் இடம் பெற்ற பிரதிநிதிக் குழு கலந்து கொண்டது. பின்னர் அக்குழு சீன வானொலி நிலையத்தை பார்வையிட்டது.
• மக்கள் பிரதிநிதி உருவாவது 2009-07-16
சீன தேசிய மக்கள் பேரவையின் பிரதிநிதிகள் ஜனநாயக முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர். ஜனநாயக தேர்தலின் வடிவங்களில் இரண்டு வகைகள் உள்ளன. தேர்தல் மூலம் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவது ஒரு வகையாகும். எடுத்துக்காட்டாக மாவட்ட மற்றும் வட்ட நிலை தேசிய மக்கள் பேரவைப் பிரதிநிதிகள் வாக்காளர்களின் நேரடி வாக்கிகள் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர்
• மீட்கப்பட்டு மேம்படுத்தப்பட்ட தேசிய மக்கள் பேரவை 2009-07-02
1979ம் ஆண்டு முதல் சீனாவின் பல்வேறு நிலை தேசிய மக்கள் பேரவை அமைப்பு முறை மீட்கப்பட்டு படிப்படியாக முழுமையாகியுள்ளது. தேசிய மக்கள் பேரவை தொடர்பான பணிகள் ஒழுங்காக செயல்பட துவங்கின.
• சீன மக்கள் பேரவையின் அமைப்பு முறைமை 2009-06-18
சீன மக்கள் அரசியல் கலந்தாய்வு மாநாடு சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைமையில் பல்வேறு ஜனநாயக கட்சிகள் பல்வேறு மக்கள் நிறுவனங்கள் கலந்து கொள்ளும் மக்கள் ஜனநாயக ஒன்றிணைப்பு நிறுவனமாகும்.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18