• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• சீன இந்திய நட்புறவு ஆண்டு என்னும் கட்டுரை போட்டி 2007-04-19
இந்தியாவும் சீனாவும் ஆற்றோர நாகரீகத் தொட்டில்களைக் கண்ட நாடுகள். உலக அதிசயங்களைப் பெற்று
• சீன இந்திய நட்புறவுக்கான கட்டுரை போட்டி 2007-04-12
இந்தியாவில் உள்ள நேயர்களின் கடிதங்கள் சீன வானொலிக்கு தொடர்ந்து வருவதே இந்திய சீன நட்புறவு
• 'சீன-இந்திய நட்புறவு' தொடர்பான போட்டிக்கான கட்டுரை 2007-04-05
புவியியல் ரீதியாக, இமயமலை மற்றும் திபெத் பீடபூமி ஆகியவற்றால் சீனாவும் இந்தியாவும் தனித்தனியே பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும்,
• சீன இந்திய நட்புறவு ஆண்டு என்னும் கட்டுரை போட்டி 2007-03-29
2006ம் ஆண்டை நட்புறவு ஆண்டாக அனுசரிக்க இந்தியாவும் சீனாவும் முடிவெடுத்துள்ளதை மண மகிழ்ச்சியோடு நான் வரவேற்கிறேன்.
• சீன இந்திய நட்புறவு ஆண்டு 2007-03-22
இந்தியாவிற்கும் சீனாவிற்கும் நெங்காலமாகவே நல்லுறவு இருந்து வந்தது.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18