• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• தமிழ் ஒலிபரப்பின் 44வது ஆண்டு நிறைவுக்கான தயாரிப்பு 2007-07-05
ஆகஸ்ட் திங்கள் முதல் நாள் சீன வானொலி தமிழ் ஒலிபரப்பின் 44வது ஆண்டு நிறைவு நாளாகும். ஆகவே இதை முன்னிட்டு கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சி இப்போது முதல் நாங்கள் ஆயத்தம் செய்யத் துவங்கியுள்ளோம்.
• தைவான் நீரிணையின் இரு கரை உறவு சங்கமும், தைவான் நீரிணை உறவின் நிதியமும் 2007-06-07
முதலில் சீனப் பெருநில பகுதிக்கும் தைவானுக்குமிடையிலான உறவில் சுறுசுறுப்பான முன்முயற்சி காணப்பட்டுள்ளது.
• சீன இந்திய நட்புறவுக்கான கட்டுரை போட்டி 2007-05-24
இந்தியாவில் உள்ள நேயர்களின் கடிதங்கள் சீன வானொலிக்கு தொடர்ந்து வருவதே இந்திய சீன நட்புறவு வளர உதவும்.
• நேயர் மன்றம் தொடர்பான கள ஆய்வு பணி 2007-04-29
2007ம் ஆண்டுக்கான நேயர் மன்ற கள ஆய்வு அதிகாரப்பூர்வமாக துவங்கியுள்ளது.
• சீன இந்திய நட்புறவு ஆண்டு என்னும் கட்டுரை போட்டிக்கு 2007-04-26
சீனாவும் இந்தியாவும் அயல் நாடுகளாகும். இவை இரண்டும் தற்போது பொருளாதாரத் துறையில் பாரிய வளர்ச்சி அடைந்து வருகின்ற நாடுகளாகும்.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18