• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• சீன இந்திய நட்புறவு ஆண்டு என்னும் கட்டுரை போட்டிக்கு 2007-02-01
சீனாவும் இந்தியாவும் உலகில் மிகப் பெரிய வளரும் நாடுகள் ஆகும். சீன மக்களின் பழக்க வழக்கங்களோடு இந்திய மக்களின் பழக்க வழக்கங்கள் ஒத்து போவதாக உள்ளன. சீன மக்கள் கொண்டாடும் வசந்த விழா
• புதிய தமிழ் ஒலிபரப்பு நிகழ்ச்சி நிரல் 2007-01-26

நாள்தோறும் ஒரு மணி நேரம் ஒலிபரப்புதிங்கள் கிழமை முதல் வெள்ளிக் கிழமை வரை நாள்தோறும் 15 நிமிடத்தில் செய்திகளும், 10 நிமிடத்தில் இரண்டு செய்தித் தொகுப்புகளும் இடம் பெறுகின்றன. சனி ஞாயிறு இரண்டு நாட்களின் ஒலிபரப்பில் நிகழ்ச்சியின் முதல் பகுதியில் செய்திகள் மட்டும் இடம் பெறுகின்றன.

• சீன இந்திய நட்புறவுக்கான கட்டுரை போட்டி 2007-01-25
நான் என்ன செய்ய வேண்ம். பள்ளி மாணவி என்ற முறையில் என்னை விட இளைய வகுப்பு, மூத்த வகுப்பு ஆகிய சக மாணவிகள் பலருக்கும் சீனாவின் சிறப்புகளை சொல்ல வேண்டும்.
• சிங்செங் மலையும் துச்சியாங் அணைக்கட்டும் 2007-01-15
சிங்செங் மலை, சீனாவின் தாவ் மதம் பிறந்த இடங்களில் ஒன்றாகும். மனிதரும் இயற்கையும் இணக்கமாக இருப்பது என்பது தாவ் மதத்தின் கருத்து. சுமார் 1800ஆம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்,
• ஓமெய் மலை மற்றும் லெசான் மலை 2007-01-11
ஓ மெய் மலை, சீனாவின் முதலாவது மலை என்று நீண்டகாலமாக அழைக்கப்பட்டு வருகிறது. கி.பி.4ம் நூற்றாண்டிலேயே இந்திய துறவி பெள சாங், இம்மலையில் சுற்றுலா மேற்கொண்ட பின், இம்மலையை சூரியன் உதயமாகும் இடத்தில் முதலாவது மலை என்று வியந்து பாராட்டினார்.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18