• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• நிர்வாக மேலாண்மை அமைப்பு முறையின் சீர்திருத்தம் 2007-12-27
அண்மையில் சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் 17வது தேசிய மாநாடு பற்றிய விளக்கம் பற்றி விவாதித்துள்ளோம்.
• சட்டத்தை முழுமையாக்கும் சீனா 2007-12-20
பிரியமான நேயர்களுடன் குறிப்பிட்ட சில தலைப்புகளை பற்றிய விளக்கங்கள் பெறுவதை மிகவும் விரும்புகின்றேன். இது மகிழ்ச்சிக்ருரிய விடயமாகும்.
• புதிய சோஷலிச கிராமப்புறத்தின் கட்டுமானம் 2007-12-06
சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் 16வது மத்திய கமிட்டியின் 5வது முழுஅமர்வில் முன்வைக்கப்பட்ட புதிய சோஷலிச கிராமப்புறத்தை கட்டுவதென்ற குறிக்கோள் பற்றி அறிந்து கொள்ளலாம்.
• சிங்காய்-திபெத் இருப்புப் பாதை 2007-11-22
சிங்காய்-திபெத் இருப்புப் பாதை 2006ம் ஆண்டு ஜுலை திங்கள் முதல் நாளன்று போக்குவரத்திற்கு திறக்கப்பட்ட பின் இருப்புப் பாதை
• நேயர் நேரம் நிகழ்ச்சி 2007-11-20
சிங்காய்-திபெத் இருப்புப் பாதை 2006ம் ஆண்டு ஜுலை திங்கள் முதல் நாளன்று போக்குவரத்திற்கு திறக்கப்பட்ட பின் இருப்புப் பாதை
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18