• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• வளர்ச்சிக்கான திட்டம் பற்றிய விளக்கம் 2007-09-06
........பத்து முதல் 15 ஆண்டுகால மூயற்சி மூலம் வட கிழக்கு பிரதேசத்தை உயர்வான பன்நோக்கு பொருளாதார வளர்ச்சி தரம் கொண்ட முக்கிய பொருளாதார அதிகரிப்பு பிரதேசமாக கட்டியமைப்பது இத்திட்டத்தின் நோக்கமாகும்.
• மெக்கா புனி தயாத்திரை 2007-08-23
தொழுகை நடத்துவது இஸ்லாமிய மதத்தின் அடிப்படைச் சடங்காகும். ஆரோக்கியமான பொருளாதார வசதி கொண்ட முஸ்லிம்கள் ஆண் என்றாலும் பெண் என்றாலும் அவருடைய வாழ்வில் குறைந்தது ஒரு முறையாவது சௌதிஅரேபியாவில் இஸ்லாமிய புனித தலமான மெக்காவுக்கு யாத்திரை சென்று தொழுகை நடத்த வேண்டும் என்று இஸ்லாமிய மத விதியில் கூறப்பட்டுள்ளது.
• தோஹா பேச்சுவார்த்தை என்பது என்ன 2007-08-09
முதலில் தோஹா பேச்சுவார்த்தை பற்றி சில நேயர்களின் கேள்விக்கு பதில் பார்க்கலாமா?
• தமிழ் பிரிவின் தலைமையிலான பொது அறிவுப் போட்டி-தொகுதி 2 2007-08-02
கடந்த கேள்வியும் பதிலும் நிகழ்ச்சியில் நாம் இருவரும் நேயர்களுக்கு பொது அறிவு போட்டி பற்றிய தகவல்களை கூறினோம்.
• ராட்சத பாண்டாவின் ஊரான ஸ்ச்சுவான் மாநிலம் என்னும் பொது அறிவுப் போட்டிக்கான பரிசு பெறுவோரின் பெயர்கள் 2007-07-12
கடந்த கேள்வியும் பதிலும் நிகழ்ச்சியில் நாம் ராட்சத பாண்டாவின் ஊரான ஸ்ச்சுவான் மாநிலம் என்னும் பொது அறிவுப் போட்டிக்கான பரிசு பெறுவோரின் பெயர்களை அறிவிக்க வேண்டும் என்ற அறிவித்தோம்.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18