• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• இணக்க சமூகமும் இணக்க உலகமும் 2007-11-08
தற்போதைய கேள்வியும் பதிலும் நிகழ்ச்சி மூலம் சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பற்றியும் சீன சமூகம் பற்றியும் கூடுதலாக அறிந்து கொள்ள முடியும்.
• உல‌க‌மே உன்னிப்பாக சீனாவைக் கண்மூடாமல் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறது 2007-10-25
சீனாவின் எதிர்கால வளர்ச்சியுடன் தொடர்புடையது,17வது தேசிய மாநாடு.
சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் 17வது தேசிய மாநாடு
• சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தேசிய மாநாடு 2007-10-18
சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தேசிய மாநாடும் அதன் மத்திய கமிட்டியும் சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் உச்ச தலைமை பீடங்களாகும்.
• சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சின்னமும் கொடியும் 2007-10-11
சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு கொடி மற்றும் சின்னம் உண்டா?அதன் நிறம் என்ன?
• தென்சியௌபிங் தத்துவம் 2007-09-27
இன்றைய கேள்வியும் பதிலும் நிகழ்ச்சியில் மூன்றாவது தலைப்பு பற்றி விவாதிக்கலாம்.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18