• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• முன்பிருந்தபடியே மீட்டப்பட்ட தொடர் வண்டி நிலையம் 2009-06-11
கடந்த ஆண்டின் மே திங்களில் சிறுநாயக்கன்பட்டி கே வேலுச்சாமி சீனாவின் இருப்புப் பாதையின் வளர்ச்சி பற்றி வினாவித்தார். அவருடைய கேள்வியின் படி நாங்கள் நிகழ்ச்சி ஒன்றை உருவாக்கி சீனாவின் இருப்புப் பாதையின் வளர்ச்சி பற்றி விவரித்தோம்.
• திபெத்தின மக்களின் அன்றாட வ்ழ்க்கை நிகழ்வுகள் மூலம் திபெத்தின் மாற்றங்கள் 2009-05-14
ஆய்வாளர் ஆன் ஆன் ஸாய் தான் நமது நேயர்களுக்கு வணக்கம் சொல்லி நேர்காணலை துவக்குகிறார். அவர் சில அன்றாட வாழ்க்கை விடயங்களை எடுத்துக்காட்டாக கூறி திபெத் மக்களின் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறார்.
• திபெத்திலான பண்பாட்டு பாதுகாப்பு பற்றி 2009-04-30
சீனாவின் திபெத் தன்னாட்சிப் பிரதேசத்திலும் யுன்னான், சிச்சுவான், கான்சூ, சிங்காய் ஆகிய மாநிலங்களில் திபெத்தின மக்கள் வாழ்கின்ற இடங்களிலும் திபெத்தின மக்கள் சீன மொழிக்கு பதிலாக திபெத் மொழியிலேயே பேசுகிறார்கள்.
• புத்தமத நம்பிக்கை கருவி 2009-04-16
புத்தமதம் வழிபாடு செய்வது திபெத்தின மக்களின் வாழ்க்கையில் முக்கிய அம்சமாகும். பூசை செய்வது மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையில் முக்கிய பகுதியாகும்.
• உணவுப் பாதுகாப்புக்கான கட்டுப்பாடு 2009-03-26
மார்ச் திங்கள் 3ம் நாள் துவங்கிய சீன மக்கள் அரசியல் கலந்தாய்வு மாநாட்டில் மாநாட்டின் பிரதிநிதிகள் முக்கியமாக விவாதிக்கும் பிரச்சினைகளில் உணவுப் பாதுகாப்பு பிரச்சினை ஒன்றாகும்.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18