• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• சீனக் கிராமப்புறங்களிலான தகவல்மயமாக்க வளர்ச்சி 2008-05-15
சீனாவில் மொத்தம் 34 தன்னாட்சி பிரதேசங்கள், மாநகரங்கள் மற்றும் மாநிலங்கள் அமைந்துள்ளன. இவற்றில் சான்துங் மாநிலம் நடு தர வளர்ச்சி பெற்றுள்ளது.
• வளர்ச்சியடைந்துள்ள சீன பயணியர் விமானத் துறை (ஆ) 2008-04-17
தற்போது சீனா விமானங்களை தயாரிக்கும் வேளையில் பயணியர் விமான சேவைத் துறையை விறுவிறுப்பாக வளர்ச்சியுறச் செய்துள்ளது.
• செய்தி அறிவிப்பில் பங்கெடுத்த இந்திய செய்தியாளர்கள் (ஆ) 2008-04-03
பிரஸ்டிரஸ்ட் ஆப் இந்தியா இந்தியாவில் 1947ம் ஆண்டு நிறுவப்பட்ட மிக பெரிய செய்தி ஊடகமாகும். அதன் தலைமையகம் மும்பையில் அமைந்துள்ளது.
• மேலும் கூடுதலான சமூக கடப்பாட்டை ஏற்றுக் கொள்ளும் புதிய நெறி 2008-03-20
இப்போது சீனாவில் 11வது சீன தேசிய மக்கள் பேரவையின் முதலாவது கூட்டத் தொடரும் சீன மக்கள் அரசியல் கலந்தாய்வு மாநாட்டின் 11வது தேசிய கமிட்டியின் முதலாவது கூட்டத் தொடரும் நடைபெற்றுவருகின்றன.
• சீனாவிலான உயர் நிலை கல்வி நிலைமை 2008-03-06
அண்மையில் மின்னஞ்சல் மூலம் பேளுக்குறிச்சி சி ஓஸ்லின் மாணவர்களின் சார்பில் ஒரு வினா எழுப்பினார். சீனாவின் கல்வித் துறை பற்றி கூறுமாறு அவர் வேண்டிக் கொண்டார்.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18