• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• புற்றுநோய் தடுப்பு மற்றும் சிகிச்சை 2009-08-25
• சளிக்காய்ச்சல் ஏ நச்சுயிரி தடுப்புப் பணி அ 2009-08-18
• சீனாவில் புதிய உயர் தொழில் நுட்பத்தின் தொழில் மயமாக்கத்தை விரைவுப்படுத்தும் பணி 2009-07-28
• பெற்றோரின் வேலைவாய்ப்பால் அவர்களைப் பிரிந்துள்ள கிராமப்புற குழந்தைகளுக்கான சிறப்பு பள்ளி 2009-06-23
• சின் ச்சியாங் உய்கூர் தன்னாட்சி பிரதேசத்திலான தொழிற் கல்வி 2009-06-09
• விரைவாக வளர்ந்து வரும் திபெத்தின் கல்வி இலட்சியம் 2009-05-26
• எத்தியோபியாவில் சீனாவின் உதவியுடன் நிறுவப்பட்ட தொழில் நுட்ப கல்லூரி 2009-05-12
• உலகில் மிகப் பெரிய அறிவியல் பரவல் தளம் 2009-05-05
• சீனக் கல்வி துறையின் உலக மயமாக்கம் 2009-04-21
• கல்லீரல் பாதுகாப்பு திட்டம் 2009-04-14
• சீன-பிரேசில் புவி வள ஆய்வு செயற்கைக் கோள் 2009-04-07
• ஆப்பிரிக்காவுக்கான சீன மருத்துவ உதவி பணி 2009-03-31
• திருமணங்கள் 2009-03-31
• tai chi எனும் உடல் பயிற்சி முறை 2009-03-17
• திபெத் கல்வித் துறையின் வளர்ச்சி 2009-03-09
• வேகமாக வளர்ந்து வரும் அறிவியல் தொழில் நுட்பம் 2009-03-03
• சீன சூ சோ மின்னணு உற்பத்தி பொருட்காட்சி 2009-02-24
• சீனாவின் புதிய அறிவியல் தொழில் நுட்பத் திட்டம் 2009-02-03
• அறிவியல் முறையில் கல்லீரல் கொழுப்பு தடுப்பு 2009-01-20
• 2000ம் ஆண்டு சிட்னி ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டி 2009-01-13
• புல்வெளியில் இன்பமான வாழ்க்கை 2008-12-30
• நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்களின் கல்வி 2008-12-23
• சீனாவின் பல்கலைக்கழகங்கள் வெளிநாட்டு மாணவர்களை சேர்ப்பது 2008-12-23
• ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டி 2008-12-09
• நிலநடுக்க கண்காணிப்பு 2008-12-02
• நிலநடுக்கத்தின் காரணங்கள் 2008-11-25
• சீன தற்சார்பு தயாரிப்பு கார் 2008-11-11
• பள்ளியில் பீக்கிங் இசை நாடக பாடம் 2008-10-28
• சான் சோ உயர் நிலை தொழிற்கல்வி மண்டல ஆ 2008-09-30
• சான் சி மாநில கிராமப்புறத்தில் செயல்படுத்தப்படுகின்ற புதிய ரக கூட்டுறவு மருத்துவ அமைப்புமுறை 2008-09-16
1 2 3 4 5 6