• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• வானியல்யை ஆராய்வதற்கு மிக முன்னேறிய வசதி அளிக்கும் LAMOST எனும் இந்த தொலை நோக்கி 2009-09-01
• வணிக இணையத் தொழிலில் ஈடுபட்ட 3 இளைஞர்கள் அ 2009-08-04
• சீனாவில் புன்னகை தொடர்வண்டி என்னும் திட்டப்பணி 2009-06-16
• சான் யா நகரில் சீன பாரம்பரிய மருத்துவ சிகிச்சைப் பயணம் 2009-06-02
• பல்கலைக்கழகப் பட்டதாரிகளுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் முயற்சி 2009-05-19
• திபெத் மருந்தின் நவீனமயமாக்கத்தை விரைவுப்படுத்துவது 2009-04-28
• கல்லீரல் பாதுகாப்பு திட்டம் 2009-04-14
• சந்திர ஆய்வு வாகனம் 2009-03-24
• தியேன் ச்சின் நகரில் சீனப் பாரம்பரிய மருந்து தயாரிப்பு 2009-03-10
• உணவு வகைகளின் கட்டமைப்பு 2009-01-06
• சீனாவின் புதிய தலைமுறை வானிலை செயற்கைக்க் கோள் 2008-12-17
• கோடைகாலத்தில் நோய் தொற்றுயிரிகள் தடுப்பு 2008-11-18
• பள்ளியில் பீக்கிங் இசை நாடக பாடம் ஆ 2008-11-04
• செ ச்சியாங் மாநிலத்திலுள்ள உயர் வேளாண் அறிவியல் தொழில் நுட்ப மாதிரி மண்டலம் 2008-10-21
• நலவாழ்வுக்கான சில குறிப்புகள் 2008-10-14
• உரிமை போராட்டம் 2008-09-29
• சான் சோ உயர் நிலை தொழிற்கல்வி மண்டல அ 2008-09-23
• பெய்ஜிங் ஒலிம்பிக் போட்டியில் பயஉயர் அறிவியல் தொழில் நுட்பங்கள் 2008-08-26
• ஹாங் சோ நகரவாசிகள் புதிய மருத்துவ காப்புறுதி கொள்கை 2008-08-13
• சீனாவில் புகழ்பெற்ற தாவரவியலாளர் wu zheng yi 2008-07-22
• வானொலி கன்பிஃயூசியஸ் கழகம்கழகம் 2008-06-24
• ஆப்பிரிக்காவைச் சேர்ந்த சீன சுதேசி மருத்துவர் fei long 2008-06-10
• பசிப்பிக் மாக்கடல் படுக்கையில் கட்டியமைக்கப்படும் புதிய ஒளி வடம் 2008-05-20
• திபெத் தன்னாட்சி பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த மாணவர் லாச்சுவை 2008-05-06
• இன்றைய நிகழ்ச்சியில் முதலில், சீனாவில் ஆசிரியர் பயிற்சி பல்கலைக்கழக மாணவருக்கான சலுகை கொள்கை 2008-04-01
• நிங் சியா ஹுய் இன தன்னாட்சி பிரதேசத்தில் நீர்வளத்தைச் சிக்கனப்படுத்தும் நடவடிக்கை 2008-03-18
• phosphorite வளம் 2008-02-19
• loongson என்னும் மையச் செயலகக் கருவி 2008-01-29
• பெய்ஜிங் ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டி பற்றிய செய்தி அறிவிப்புப் பணியில் பங்கு ஆற்றும் அறிவியல் தொழில் நுட்பம் 2008-01-15
• சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு பணியில் மறு சுழற்சி 2007-12-25
1 2 3 4