• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
சீனாவில் நடைபெறும் உலக குழிப்பந்து போட்டி 2 2009-11-18
உலக சீருந்து பந்தைய சாம்பியன் போட்டி 2009-11-11
2009 வில்வித்தை உலகக் கோப்பை 2009-08-05
குவாங் சோ ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி 2009-07-29
லெபோகின் கட்டிடம் விருது 2009-07-22
உலக பல்கலைக்கழக மாணவர் விளையாட்டுப் போட்டி 2009-07-15
முதல் ஆசிய இளைஞர் விளையாட்டுப் போட்டி 2009-07-01
சீனாவின் கால் பந்து சந்தை 2009-06-24
NBA கூடைப்பந்து தொடர்போட்டியின் சாம்பியன் 2009-06-17
சர்வதேச ஸ்னூக்கர் சாம்பியன் பட்ட போட்டி 2009-06-10
2009ம் ஆண்டு சீன சர்வதேச மகளிர் வாலிபால் போட்டி 2009-06-03
குவாங் சோ ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியின் தொண்டர்களின் காவலர் பணி 1 2009-05-27
போல்ட் பற்றிய செய்திகள் 2009-05-20
விளையாட்டு துறை பிரமுகர்களின் ஆதரவு 2009-05-13
உலக ஸ்னூக்கர் சாம்பியன்பட்ட போட்டி 2009-05-06
உலக மேசைப் பந்து சாம்பியன் போட்டி 2009-04-29
2009ம் ஆண்டு 5 தடகள கலப்பு போட்டி 2009-04-22
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியை நடத்தும் குவாங் சோ மாநகரம் 2009-04-15
F1 கார் பந்தயம் 2009-04-08
குவாங் சோ ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி 2009-04-01
2009 பெய்ஜிங் சர்வதேச சக்கர நாற்காலி நடன போட்டி 2009-03-25
உலக பூப்பந்தாட்ட கூட்டமைப்பின் தரவரிசை 2009-03-20
16வது குவாங் சோ ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி 2009-03-16
குவாங் சோ ஆகிய விளையாட்டுப் போட்டி 2009-03-11
சீனப் பிரதிநிதிக் குழுவின் முதல் தங்கப் பதக்கம் 2009-03-02
உலக பல்கலைக்கழக மாணவர் 24வது குளிர்கால விளையாட்டுப் போட்டி 2009-02-25
24வது ஹார்பின் உலக பல்கலைக்கழக மாணவருக்கான குளிர்கால விளையாட்டுப் போட்டி 2009-02-18
விளையாட்டு போட்டிகள் மீதான சீன மக்களின் மாபெரும் உற்சாகம் 1 2009-02-11
ஐரோப்பிய கால்பந்து போட்டியின் செய்திகள் 2009-02-04
2009ம் ஆண்டு தக்கார் வாகன தொடரோட்ட போட்டி 2009-01-21
1 2 3 4 5 6 7 8 9