• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• சீனாவில் நடைபெறும் உலக குழிப்பந்து போட்டி 2 2009-11-18
• சீனாவில் நடைபெறும் உலக குழிப்பந்து போட்டி1 2009-11-13
• உலக சீருந்து பந்தைய சாம்பியன் போட்டி 2009-11-11
• 11வது சீன தேசிய விளையாட்டுப் போட்டி 2 2009-11-09
• 11வது சீன தேசிய விளையாட்டுப் போட்டி 2009-11-06
• மிதி வண்டி ஓட்டப் போட்டி 2009-10-24
• தேசிய விளையாட்டுச் சாதனை 2009-10-21
• ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டிக்குப் பின் சீன விளையாட்டு வீரர்களின் வாழ்க்கை 2009-08-21
• 2009 உலக மகளிர் வாலிபால் சாம்பியன்பட்டப்போட்டி 2009-08-10
• உலக நீச்சல் சாம்பியன் பட்டப்போட்டி 2009-08-07
• 2009 வில்வித்தை உலகக் கோப்பை 2009-08-05
• பிரான்ஸ் நாட்டு மிதிவண்டி போட்டி 2009-08-03
• சர்வதேச தடகள கூட்டமைப்பின் இலண்டன் சாம்பியன் போட்டி 2009-07-31
• குவாங் சோ ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி 2009-07-29
• உலக விளையாட்டுப் போட்டி 2009-07-27
• உலக பல்கலைக்கழக மாணவர் விளையாட்டுப் போட்டி 2009-07-24
• லெபோகின் கட்டிடம் விருது 2009-07-22
• 96வது பிரான்ஸ் சுற்று மிதிவண்டி போட்டி 2009-07-20
• மிஷேல் ஃபிலிப்ஸின் புதிய சாதனை 2009-07-17
• உலக பல்கலைக்கழக மாணவர் விளையாட்டுப் போட்டி 2009-07-15
• விம்பிள்டன் டென்னிஸ் போட்டி 2009-07-13
• 2009 உலக ஆடவர் வாலிபால் தொடர்போட்டி 2009-07-06
• 2009 உலக கால்பந்து சம்மேளனத்தின் கூட்டமைப்பு கோப்பை 2009-07-03
• முதல் ஆசிய இளைஞர் விளையாட்டுப் போட்டி 2009-07-01
• குவான் சோ ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி 2009-06-29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34