• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்


எரியாற்றல் செலவை குறைப்பதற்கு முயற்சி

சீன-இந்திய செய்தி ஊடகங்களின் நட்பார்ந்த ஒத்துழைப்பு
அண்மையில் பெய்ஜிங்கில் சிந்தனை கிடங்கு அமைப்பின் மாநாடு நடைபெற்ற போது இந்திய செய்தி ஊடகங்களின் பொறுப்பாளர்கள் இடம் பெற்ற பிரதிநிதிக் குழு கலந்து கொண்டது. பின்னர் அக்குழு சீன வானொலி நிலையத்தை பார்வையிட்டது.
More>>
• ஒலிபரப்பு மற்றும் இணையச் சீர்திருத்த ஆய்வு 2009-11-20
• நேயர்களின் கருத்துக்கள் 2009-11-17
• சீன மக்கள் குடியரசின் மாபெரும் விளையாட்டு நிகழ்வு 2009-11-12
• நேயர்களின் கருத்துக்கள் 2009-11-10
• எரியாற்றல் செலவை குறைப்பதற்கு முயற்சி 2009-11-05
• நேயர்களின் கருத்துக்கள் 2009-11-03
• நேயர்களின் கருத்துக்கள் 2009-10-27
• நேயர்களின் கருத்துக்கள் 2009-10-20
• நேயர்களின் கருத்துக்கள் 2009-10-13
• நேயர்களின் கருத்துக்கள் 2009-09-22
• சீன மக்கள் குடியரசின் மாபெரும் விளையாட்டு நிகழ்வு 2009-09-17
• நேயர்களின் கருத்துக்கள் 2009-09-15
• நேயர்களின் கருத்துக்கள் 2009-09-08
• சுவையான சீன உணவு வகைகள் 2009-09-03
• நேயர்களின் கருத்துக்கள் 2009-09-01
More>>