• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• சதுப்பு நிலத்தில் பறவைகளை பாதுகாக்கும் மக்கள் 2009-11-18
• பறவைகளை பாதுகாக்கும் மக்கள் 2009-11-12
• Xu Zhou நகரில் சிறார் பாடல்களைப் பாடும் நடவடிக்கை 2009-09-29
• Lv Dui என்னும் சற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு குழு 2009-09-17
• யான் ஆனின் காகிதக் கத்தரிப்பு தொழில் 2009-09-09
• இருகரை மரிமாற்றத்தில் கவனம் செலுத்திய Jiao Renhe 2009-09-02
• Hai Kou நகரில் தொழில் நடத்தும் இளைஞர்கள் 2009-08-26
• Xiao Qi Yang தொழில் நடத்தும் கதை 2009-08-19
• ஷாங்காய் உலகப் பொருட்காட்சிக்கான தன்னார்வத் தொண்டர்கள் 2009-08-12
• தன்னார்வத்துடன் மேற்குப் பகுதிக்குச் சேவைபுரியும் இளைஞர் 2009-08-05
• மலை பகுதியில் பிறந்து உலக புகழ் அடைந்துள்ள Long Yong Tu ஆ 2009-07-29
• மலை பகுதியில் பிறந்து உலக புகழ் அடைந்துள்ள Long Yong Tu அ 2009-07-22
• நகரத்தில் வேலை வாய்ப்பை நாடும் விவசாயத் தொழிலாளர் Liu Yongzhen 2009-07-15
• Neqoin நகரின் காய்கறி மற்றும் மலர் விற்பனை சங்கம் 2009-07-08
• சீனாவில் தொழில் முறை ஏலம் இடுபவரில் ஒருவரான Liu Xin Hui என்பவரை ஆ 2009-07-01
• சீனாவில் தொழில் முறை ஏலம் இடுபவரில் ஒருவரான Liu Xin Hui அ 2009-06-24
• யீவு நகரில் துருக்கி வணிகர் Bakir Ceylanஇன் வாழ்க்கை 2009-06-17
• யீவு நகரில் துருக்கி வணிகர் Bakir Ceylanஇன் வாழ்க்கை அ 2009-06-10
• Wang Huiyao 2009-06-03
• வலைப்பூ கிராமத் தலைவர் ஆ 2009-05-27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12