• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 

• கின்னஸ் நூடுல்ஸ்

• உள்மங்கோலியா முதல் திபெத் வரை

• மகௌவ் கண்காட்சி

• குறுந்தகவல்களை குறைக்க

• உலகை சுற்றி

• விரும்பிய குழந்தை

• சுற்றுலா மேம்பாடு

• குள்ள மனிதர்

• நண்பனை கைவிடாதே

• முத்தத்திற்கு தடை

• சீன இராணுவ வாகனம்

• அழகு பன்றி

• வாகனம் வாங்க சலுகை

• இயன்ற உதவி

• உடற்பயிற்சிக்கு இல்லை வயது

• வளர்ச்சியில் அரசு

• செய்திகளுக்காய் இணையம்

• வெள்ளை மாளிகை நோக்கி
1 2 3 4 5 6 7 8