• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• நிலநடுக்கத்தில் உயிரிழந்தோருக்கு ஆறுதல்கள் 2008-06-03
• சான்துங் மாநிலத்தின் விவசாயிகள் இணைய தளத்திலிருந்து வெளியுலகை தெரிந்து தெரிந்து கொண்டுள்ளனர் 2008-05-29
• நில நடுக்கத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் மீது நேயர்கள் செலுத்தும் அக்கறை 2008-05-28
• நேயர்களின் கருத்துக்கள் 2008-05-27
• பேரிடர் நீக்க மீட்புதவி பணிக்கான அனைத்து சீன மக்களின் முயற்சி 2008-05-22
• நேயர்களின் கருத்துக்கள் 2008-05-20
• சீனக் கிராமப்புறங்களிலான தகவல்மயமாக்க வளர்ச்சி 2008-05-15
• நேயர்களின் கருத்துக்கள் 2008-05-13
• "டாவோர் இனம்" பற்றிய பொது அறிவுப் போட்டியில் மூன்றாம் பரிசு பெற்ற நேயர்கள் 2008-05-08
• பெய்ஜிங் ஒலிம்பிக் செய்திகளை கேட்க எதிர்பார்க்கின்றநேயர்கள் 2008-05-06
• தமிழ்ப் புத்தாண்டு சிறப்பு நிகழ்ச்சி பற்றிய கருத்து 2008-04-29
• "டாவோர் இனம்" பற்றிய பொது அறிவுப் போட்டியில் முதல், இரண்டாம் பரிசு பெற்ற நேயர்கள் 2008-04-24
• நிகழ்ச்சிகளை கேட்ட பின் நேயர்கள் தெரிவித்த கருத்துக்கள் 2008-04-22
• வளர்ச்சியடைந்துள்ள சீன பயணியர் விமானத் துறை (ஆ) 2008-04-17
• நிகழ்ச்சிகளை கேட்டு தெரிவித்த கருத்துக்களை படியுங்கள் 2008-04-15
• விமானத் தயாரிப்பு கனவு (அ) 2008-04-10
• கடிதம் மற்றும் மின்னஞ்சல் வாயிலாக கருத்துக்களை 2008-04-08
• செய்தி அறிவிப்பில் பங்கெடுத்த இந்திய செய்தியாளர்கள் (ஆ) 2008-04-03
• நிகழ்ச்சிகளை கேட்ட பின் தெரிவித்த கருத்துக்கள் 2008-04-01
• செய்தி அறிவிப்பில் பங்கெடுத்த இந்திய செய்தியாளர்கள்(அ) 2008-03-27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31