• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டிக்குப் பிந்திய சுற்றுலாத் துறை 2008/08/30
• வெளிநாட்டு அரசியல் துறையினரின் மதிப்பு 2008/08/30
• ஊனமுற்றோர் விளையாட்டுப் போட்டிக்காந நுழைவுச் சீட்டுகள் 2008/08/29
• பெய்சிங் ஒலிம்பிக் போட்டிக்கான பாராட்டு 2008/08/28
• ஊனமுற்றோருக்கான பெய்ஜிங் ஒலிம்பிக் போட்டி 2008/08/28
• பெய்ஜிங் ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டி 2008/08/28
• பெய்ஜிங் ஒலிம்பிக் விளையாட்டுக்கான பாராட்டு 2008/08/25
• வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்த பெய்ஜிங் ஒலிம்பிக் விளையாட்டு 2008/08/25
• ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டியின் நிறைவு விழா ஆ 2008/08/24
• ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டியின் நிறைவு விழா அ 2008/08/24
• சாதனைமிக்க பெய்ஜிங் ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டி 2008/08/24
• ஒலிம்பிக் பதக்க வரிசை 2008/08/24
• ஆடவர் கையெறி பந்து போட்டி 2008/08/24
• ஆடவர் நீரில் போலோ போட்டி 2008/08/24
• 91 கிலோ எடையுள்ள ஆடவர் குத்துச்சண்டை போட்டி 2008/08/24
• ஆடவர் கூடைப்பந்து போட்டி 2008/08/24
• 81 கிலோ எடையுள்ள ஆடவர் குத்துச்சண்டை போட்டி 2008/08/24
• 69 கிலோ எடையுள்ள ஆடவர் குத்துச்சண்டை போட்டி 2008/08/24
• ஆடவர் குத்துச்சண்டை போட்டி 2008/08/24
• சர்வதேச மதிப்புக்குரிய விருந்தினர்களுக்கு விருந்து அளிப்பது 2008/08/24
• ஆடவர் 48 கிலோ எடைக்கு குறைவானோர் பிரிவு குத்துச்சண்டை 2008/08/24
• ஒலிம்பிக்கிற்கான சீனாவின் முயற்சி 2008/08/24
• ஆடவர் மாரத்தான் நீண்டதூர ஓட்டப்போட்டி 2008/08/24
• பெய்ஜிங் ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டியின் நிறைவு விழா பற்றி 2008/08/23
• பெய்சிங் நகரவாசிகளின் ஆதரவு 2008/08/23
• பெய்சிங்கில் சுற்றுச்சூழல் மேம்பாட்டு நடவடிக்கை 2008/08/23
• மாலை 6 மணி வரையான ஒலிம்பிக் பதக்கங்கள் 2008/08/23
• மகளிர் ஒற்றையர் தோல் படகு போட்டி 2008/08/23
• மகளிர் குழு ஒத்தியக்க நீச்சல் போட்டி 2008/08/23
• ஓடும் நீரில் 500 மீட்டர் ஆடவர் ஒற்றையர் வள்ள ஒட்டம் 2008/08/23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14