• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• வட சீனாவில் நடுங்கவைக்கும் பனி அலை 01/04 17:41
• சீன-ஐரோப்பிய தலைவர்களின் 12வது சந்திப்பு 11/30 17:15
• பெண்கள் மீதான வன்முறை ஒழிப்பு முயற்சி 11/25 17:47
• அமெரிக்க-இந்திய உத்திநோக்குக் கூட்டாளியுறவு 11/25 11:36
• சொத்து மதிப்பீட்டுப் பணி 11/24 16:36
• கடல்கொள்ளையரை ஒடுக்குவதில் துறையில் சர்வதேச ஒத்துழைப்பு  11/24 15:22
• வேர் தேடிய பயணம் 11/23 17:01
• இந்திய தலைமையமைச்சரின் அமெரிக்க பயணம் 11/23 11:06
• சீன-ஐரோப்பிய உறவின் முக்கியத்துவம் 11/20 14:31
• சீனத் திபெத்தியல் அறிஞர்கள் பிரதிநிதிக்குழுவின் ஸ்காட்லாந்து பயணம் 11/20 11:14
• உலகப் பொருட்காட்சி சீனாவின் சுற்றுலா சந்தையின் மீட்சிக்குத் துணை புரியும் 11/19 16:21
• டார்பூர் பிரச்சினை தீர்வில் சீன அரசின் பங்கு 11/19 12:16
• உலக நாணயத் துறையில் கண்காணிப்பையும் நிர்வாகத்தையும் வலுப்படுத்துவது 11/18 16:31
• சீன-அமெரிக்க கூட்டறிக்கை 11/18 10:56
• அறைகூவல்களைக் கூட்டாகச் சமாளிக்கும் சீன-அமெரிக்க கூட்டாளியுறவு 11/17 17:40
• உலக உணவுத் தானிய பாதுகாப்பு 11/17 14:53
• பாலஸ்தீனத்தின் ஒரு சார்பு திட்டம் 11/16 17:15
• ஹூசிந்தவாவின் பயணம் பெற்ற சாதனைகள் 11/16 10:28
• சீன அரசுத் தலைவர் ஹுசிந்தாவின் உரை 11/15 17:38
• APEC தலைவர்களின் அதிகாரப்பூர்வமற்ற கூட்டம் 11/14 20:03
SearchYYMMDD