• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International

தற்போதைய திபெத்
மேலும்>>
விளக்கம்
கடந்த 50 ஆண்டுகளில், திபெத் சமூகப் பொருளாதாரத்தில் தலைகீழான மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. திபெத் பொருளாதாரம் விரைவாக வளர்ந்து, சமூகம் முன்னேறி, மக்களின் வாழ்க்கை மேம்பட்டு வருகிறது.
திபெத் சமூகப் பொருளாதார வளர்ச்சி
சமூக அமைப்புமுறை, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, பொருளாதார வளர்ச்சி நிலை ஆகியவற்றின் மூலம், திபெத் பொருளாதார வளர்ச்சியின் நிகழ்வு நிலை, பெற்றுள்ள சாதனைகள், எதிர்நோக்குகின்ற அறைகூவல்கள் ஆகியவற்றை, இவ்வறிக்கை பன்முகங்களிலும் விளக்கி, ஆராய்ந்து, தொகுத்துக் கூறியது.
மேலும்>>
திபெத் வளர்ச்சி
திபெத்தின பாரம்பரிய மருந்து லட்சியம்
திபெத்தின் கல்வி -4
19வது நூற்றாண்டில், அரசியல் மற்றும் மதம் இணைந்த திபெத் நிலப்பிரபுத்துவ பண்ணை அடிமை முறையை கொண்ட சமூகம், நாளுக்கு நாள் ஊழலும் சீர்கேடும் கொண்டதாக மாறியது.
• ஷாங்காய் உலகப் பொருட்காட்சிக்கான மங்கல சின்னம்
• திபெத் ஜனநாயக சீர்திருத்தம் பற்றிய கண்காட்சி நிறைவு
• மேம்படுகின்ற திபெத்தின் வெளிநாட்டு வர்த்தக நிலைமை
• திபெத் பாரம்பரிய பண்பாட்டின் செழிப்பு
• திபெத் தோட்ட நகரம் லாசா
• ஷோதோன் விழா (தயிர் விழா)
• வெண்ணெய் விளக்கு விழா
• திபெத் புத்தாண்டு
• திபெத்தியல் அறிஞர்களின் கருத்து
• சிங்காய் திபெத் பீடபூமியில் முதல் மின்சாரமயமாக்க இருப்புப்பாதை
• திபெத் ஜனநாயகச் சீர்திருத்தம் பற்றிய கண்காட்சி
• திபெத்தின் சுற்றுலாத் துறை
• திபெத் சுற்றுலாப் பணியகத் தலைவரின் வரவேற்பு
• ஹெந்து செய்தி யேட்டின் தலையங்கம்
• திபெத்தின் ஜனநாயக சீர்திருத்தம் தொடர்பான நிழட்படக் கண்காட்சி
• பொன் விழாவுக்கான கலை நிகழ்ச்சி
• திபெத்தின் ஜனநாயக சீர்திருத்தத்தின் 50 ஆண்டுகள்
மேலும்>>

கூட்டத்தின் தலைவர்

படையின் பிரதிநிதி

அடிமைப் பிரதிநிதி

மாணவர் பிரதிநிதி

திபெத் தன்னாட்சி பிரதேசத்தின் தலைவர்

11வது Panchen Lama
மேலும்>>
திபெத் இசை
• மங்கள மது
• மது பாடல்
• அழகான Renzengwangmu
மேலும்>>
திபெத்தை அறிவோம்

சீனாவின் திபெத்