• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• ஷாங்காய் உலகப் பொருட்காட்சிக்கான மங்கல சின்னம் 2009-08-21
• திபெத் ஜனநாயக சீர்திருத்தம் பற்றிய கண்காட்சி நிறைவு 2009-04-30
• மேம்படுகின்ற திபெத்தின் வெளிநாட்டு வர்த்தக நிலைமை 2009-04-25
• திபெத் பாரம்பரிய பண்பாட்டின் செழிப்பு 2009-04-13
• திபெத் தோட்ட நகரம் லாசா 2009-04-08
• ஷோதோன் விழா (தயிர் விழா) 2009-04-07
• வெண்ணெய் விளக்கு விழா 2009-04-03
• திபெத் புத்தாண்டு 2009-04-03
• திபெத்தியல் அறிஞர்களின் கருத்து 2009-04-02
• சிங்காய் திபெத் பீடபூமியில் முதல் மின்சாரமயமாக்க இருப்புப்பாதை 2009-04-02
• திபெத் ஜனநாயகச் சீர்திருத்தம் பற்றிய கண்காட்சி 2009-04-02
• திபெத்தின் சுற்றுலாத் துறை 2009-04-01
• திபெத் சுற்றுலாப் பணியகத் தலைவரின் வரவேற்பு 2009-03-30
• ஹெந்து செய்தி யேட்டின் தலையங்கம் 2009-03-29
• திபெத்தின் ஜனநாயக சீர்திருத்தம் தொடர்பான நிழட்படக் கண்காட்சி 2009-03-29
• பொன் விழாவுக்கான கலை நிகழ்ச்சி 2009-03-29
• திபெத்தின் ஜனநாயக சீர்திருத்தத்தின் 50 ஆண்டுகள் 2009-03-28
• அடிமைகள் விடுதலை 2009-03-28
• ஜெர்மன் நிபுணரின் பாராட்டு 2009-03-28
• விடுதலை பெற்ற அடிமைகள் அனுப்பிய வெளிப்படையான கடிதம் 2009-03-28
• தற்போதைய திபெத் 2009-03-28
• புத்த மத கருத்தரங்கில் பான்சானின் உரை 2009-03-28
• சீனத் தலைவர்கள் திபெத் கண்காட்சியை பார்வையிட்டனர் 2009-03-28
• திபெத் மக்களின் மாபெரும் விழா 2009-03-28
• சின் குவா செய்தி நிறுவனத்தின் கட்டுரை 2009-03-27
• திபெத் இனத் தனித்தன்மை வாய்ந்த திபெத் கல்வி 2009-03-27
• மக்கள் நாளேடு 2009-03-27
• அமெரி்கக பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியரின் திபெத் மனப்பதிவு 2009-03-27
• திபெத் பற்றி சீனத் தூதரின் விளக்கம் 2009-03-27
• அடிமைகளிலிருந்து நாட்டின் உரிமையாளர்களாக 2009-03-26
1 2 3 4