• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• உலக அரசியல் துறையில் சீனாவின் முக்கிய பங்கு  2009-10-21
• சீன நிதிக் கொள்கையின் தொடர்ச்சி மற்றும் நிதானத் தன்மை  2009-10-16
• செழுமையான அம்சங்கள் நிறைந்த தேசிய விழா நாட்கள் 2009-10-08
• 60வது பிறந்த நாளுக்கான கொண்டாட்டம் 2009-10-07
• வெளிநாடுகளில் வாழ் சீனரின் கொண்டாட்டம் 2009-10-06
• நவ சீனாவின் வைர விழா கொண்டாட்டம் 2009-10-01
• புதிதாக பிறந்த குடியரசு 2009-10-01
• உற்சாகம் நிறைந்த ஆண்டுகள் 2009-10-01
• விழிக்கும் முன் தோன்றிய ஒளி 2009-10-01
• உலகத்தை அரவணைப்பது 2009-10-01
• 60 ஆண்டுகளின் அனுபவங்கள் 2009-10-01
• குறைந்தபட்ச வாழ்க்கை உத்தரவாதத்தை அனுபவிக்கும் முதியோர்களின் வாழ்க்கை 2009-09-23
• சீன மக்கள் அரசியல் கலந்தாய்வு மாநாட்டின் வைர விழா 2009-09-20
• சீனா 60 ஆண்டுகளில் உருவாக்கிய சாதனைகள் 2009-09-11
• லிச்சிங்மிங்கின் கல்விப் பாதை 2009-09-09
• பெய்ஜிங் மாநகரவாசிகளின் தொலைத்தொடர்பு வழிமுறையின் மாற்றம் 2009-09-02
• விரைவான வளர்ச்சி கண்ட பெய்சிங்கின் பொருளாதாரம் 2009-08-28
• சீனாவின் தற்சார்பு வேலை வாய்ப்பு வழிமுறை 2009-08-28
• சர்வதேச அமைதிக் காப்புப் பணியில் சீனாவின் பங்களிப்பு 2009-08-26
• சீனாவின் மென்மேலும் முக்கிய பங்கு 2009-08-25
• சீன அறிவியல் தொழில் நுட்பத் துறையிலான வளர்ச்சி 2009-08-24
• ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டிக்குப் பின் சீன விளையாட்டு வீரர்களின் வாழ்க்கை 2009-08-21
• ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டிக்குப் பிறகான பெய்ஜிங் வாழ்க்கை 2009-08-17
• மக்களின் நலனுக்காக 2009-08-04