• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• லாசாவிலான வன்முறை சம்பவம் 2008-04-29
• தான்சானிய நேயர் Fadhili kipeneஇன் கருத்து 2008-04-11
• நைஜீரிய நேயர் sallasuவின் கருத்து 2008-04-11
• அல்ஜீரியா நேயர் Ben Amir Aidஇன் கருத்து 2008-04-11
• மொரோக்கோ நேயர் Idris Buwadinaவின் கருத்து 2008-04-11
• ஆப்கானிலுள்ள Saed Rahmand Rahman என்பவரின் கருத்து 2008-04-11
• ஈரானிலுள்ள இணையத்தைப் பயன்படுத்துவோரின் கருத்து 2008-04-11
• நேபாளத்திலிருந்து OZAL என்பவரின் கருத்து 2008-04-11
• நிராகுவே நேயர் Gerardo யின் கருத்து 2008-04-11
• இந்திய வட மாநிலத்தின் நேயர் Anand Mohan யின் கருத்து 2008-04-11
• பிரேசில் நேயர் Eduardo Caetanoயின் கருத்து 2008-04-11
• பிரேசில் நேயர் Ricardo Santos யின் கருத்து 2008-04-11
• உருகுவே நேயர் Alberto யின் கருத்து 2008-04-11
• கொலம்பிய நேயர் Jhon Freddy Castirllonயின் கருத்து 2008-04-11
• பிரேசில் நேயர் Rubens Pedroso யின் கருத்து 2008-04-11
• அர்ஜென்டீன நேயர் Ricardo Huertaயின் கருத்து 2008-04-11
• பிரான்ஸிலுள்ள சீனரின் கருத்து 2008-04-11
• இத்தாலி நேயர் Giordanoயின் கருத்து 2008-04-11
• ஸ்பெயின் நேயர் Joaquinயின் கருத்து 2008-04-11
• ஜெர்மன் நேயர் Helmut Mattயின் கருத்து 2008-04-11
• ஜெர்மன் நேயர் Leeயின் கருத்து 2008-04-11
• ஜெர்மன் நேயர் mirko l. யின் கருத்து 2008-04-11
• ஜெர்மனிலிருந்து bernd kolowitzயின் கருத்து 2008-04-11
• இத்தாலிய இணையத்தைப் பயன்படுத்துகின்ற Giuseppeயின் கருத்து 2008-04-11