• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• பெய்ஜிங் பாராலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டியின் நிறைவு விழா 2008/09/18
• பல வெளிநாட்டுச் செய்தி ஊடகங்களின் பாராட்டு 2008/09/18
• பெய்ஜிங் ஒலிம்பிக்கிற்கான பாராட்டுகள் 2008/09/17
• பெய்ஜிங் 2008 பாராலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டியின் நிறைவு விழா சிறப்பு நிகழ்ச்சி ஆ 2008/09/17
• பெய்ஜிங் 2008 பாராலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டியின் நிறைவு விழா சிறப்பு நிகழ்ச்சி அ 2008/09/17
• சர்வதேச பாராலிம்பிக் கமிட்டியின் தலைவரின் பாராட்டு 2008/09/17
• நண்பகல் விருந்து 2008/09/17
• 2008ம் ஆண்டு பெய்சிங் பாராலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டியின் இறுதி நாள் 2008/09/17
• பெய்சிங் பாராலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டி 2008/09/16
• பெய்ஜிங் பாராலிம்பிகின் பயன் 2008/09/16
• பெய்சிங் பாராலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டி 2008/09/16
• பெய்ஜிங் பாராலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டி 2008/09/16
• எட்டாவது நாளாகிய பாராலிம்பிக் 2008/09/14
• பெய்ஜிங் பாராலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டிக்கான பாராட்டு 2008/09/12
• வெவேறான அளவில் குணமடைந்த மாற்று திறனுடையோர் 2008/09/12
• பெய்ஜிங் ஊனமுற்றோர் ஒலிம்பிக் போட்டியின் 5வது நாள் 2008/09/12
• அந்நிய மொழிகளிலான பேட்டி நடவடிக்கை 2008/09/11
• ஊனமுற்றோர் இலட்சியத்துக்கான சீனாவின் முயற்சி 2008/09/11
• 2008 சீனத் தேசிய பராமரிப்பு மற்றும் மறுவாழ்வு பொருட்காட்சி துவங்கியது 2008/09/11
• உற்சாகமான சீனப் பார்வையாளர் 2008/09/11
• மனித நேயத் தன்மை கொண்ட பெய்சிங் ஊனமுற்றோர் ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டி 2008/09/10
• சர்வதேச ஊனமுற்றோர் ஒலிம்பிக் கமிட்டியின் தலைவரின் கருத்து 2008/09/08
• இரு ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போடிகள் 2008/09/08
• குதிரையேற்றப் போட்டியின் முதல் தங்கப் பதக்கம் 2008/09/08
• சர்வதேச ஊனமுற்றோர் ஒலிம்பிக் கமிட்டித் துணைத் தலைவரின் பாராட்டு 2008/09/08
• வெளிநாட்டுச் செய்தி ஊடகங்களின் பாராட்டு 2008/09/07
• ஊனமுற்றோர் ஒலிம்பிக் கிராமப்புறத்தில் பயணம் மேற்கொண்ட விருந்தினர் 2008/09/07
• 2008 பெய்சிங் ஊனமுற்றோர் விளையாட்டுப் போட்டி 2008/09/07
• வெளிநாட்டு செய்தி ஊடகங்கள் மற்றும் மக்களின் பாராட்டுக்கள் 2008/09/07
• பெய்ஜிங் ஊனமுற்றோர் ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டியின் துவக்க விழா சிறப்பு நிகழ்ச்சி ஆ 2008/09/06
1 2