• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்


சீனாவின் திபெத்

• திபெத்தின் நிர்மானம் 2008-03-21

• தலாய் லாமா குழு பற்றிய சீனாவின் கருத்து 2008-03-26
 • திபெத் மக்களின் மனவுறுதி
 •  2008-04-09

  திபெத்தில் ஒலிம்பிக் தீபத் தொடரோடத்தின் பாதுகாப்பையும் வெற்றியையும் உத்தரவாதம் செய்யும் மனவுறுதி திபெத் தன்னாட்சி பிரதேச அரசுக்கு உண்டு என்று திபெத் தன்னாட்சி பிரதேசத்தின் தலைவர் Qiangba Puncog தெரிவித்துள்ளார்.
  மேலும்>>
  படக்காடசி
  • திபெத்: உண்மை
  • லாசாவிலான வன்முறைச் சம்பவங்களைக் கண்ட வெளிநாட்டவர்களின் சாட்சி
  • திபெத்தின் வரலாறு
  • நல்வாழ்வுக்கான விருப்பம்
  • பாதிக்கப்பட்டோரின் குற்றச்சாட்டு
  • தலாய் லாமா
  • லாசாவிலான வன்முறைச் சம்பவங்கள்
  செய்தி
  • திபெத் பிரதேசத்திலான வணிகர்களுக்கான கடன் 2008-08-15
  • பாதிக்கப்பட்ட வணிகர்களுக்கான முன்னுரிமை கொள்கை 2008-08-12
  • வன்முறையின்மை என்பது தலாய் லாமா 2008-06-24
  • மருந்திலான அறிவியல் தன்மை 2008-05-11
  • திபெத் மருத்துவ பெண் நிபுணர்கள் 2008-05-10
  • திபெத்தின் நேற்றும் இன்றும் எனும் கண்காட்சி 2008-05-09
  • பொது நிதி நன்மை பெறும் திபெத் இன மக்கள் 2008-05-09
  • தலாய் குழுவுக்கு தப்பிக்க வழி 2008-05-07
  • இறையாண்மைப் பிரச்சினையான திபெத் பிரச்சினை 2008-05-06
  • திபெத் சுதந்திரம் பற்றிய இயக்கத்தின் உண்மை 2008-05-05
  • தலாய் பற்றிய சிங்குவா செய்தி நிறுவனத்தின் விமர்சனம் 2008-05-05
  • சீன வரலாறு பற்றிய அறிவுகள் 2008-05-04
  • திபெத் இளைஞர் பேரவை திபெத் சுதந்திர சக்தியின் தீவிரவாத அமைப்பாகும் 2008-05-03
  • வரலாற்று நிபணர்களின் கண்டனம் 2008-05-02
  • மார்ச் 14 வன்முறை செயலுக்கு தீர்ப்பு 2008-05-02
  மேலும்>>
  கருத்துக்கள்
  • லாசாவிலான வன்முறை சம்பவம்
  • தான்சானிய நேயர் Fadhili kipeneஇன் கருத்து
  • நைஜீரிய நேயர் sallasuவின் கருத்து
  • அல்ஜீரியா நேயர் Ben Amir Aidஇன் கருத்து
  • மொரோக்கோ நேயர் Idris Buwadinaவின் கருத்து
  மேலும்>>

   தீமூட்டி யெரிக்கப்பட்ட கொடி

  கொள்ளையடித்தல்

  சீர்குலைத்தல்
  மேலும்>>