• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
பல்வேறு தேசிய இனத்தவர்கள் இணக்கமாக வாழ்கின்ற Huhhot நகரம்
திபெத் மக்களின் புதிய வாழ்க்கை
கடந்த 30 ஆண்டுகளி்ல் திபெத்தில் ஏற்பட்டுள்ள மாபெரும் மாற்றங்கள்
செழுமையான திபெத் பண்பாடு
திபெத் மற்றும் சீன மொழியிலான இரு மொழி வழி கல்வி
Zhaxi Shoba என்ற திபெத் நாடகம்
திபெத் பண்ணை அடிமைகளின் விடுதலை வரலாறு
திபெத் மொழியின் மாபெரும் வளர்ச்சி
மதிப்புள்ள திபெத் தொல் பொருட்கள்
தீயிலிருந்து பாதுகாக்கப்பட்டுள்ள சியாங் இனப் பண்பாடு
திபெத்தின் கிராமப்புறங்களின் வளர்ச்சி ஆ
திபெத்தின் கிராமப்புறங்களின் வளர்ச்சி அ
Yixiluozhuiஇன் கடந்தகாலம், நிகழ்காலம் மற்றும் எதிர்காலம்
திபெத்தின் கல்வி -4
திபெத்தின் கல்வி -4
மதிப்புள்ள திபெத் தொல் பொருட்கள்
திபெத் கல்வித் துறையின் வளர்ச்சி
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நடவடிக்கை
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நடவடிக்கை அ
கடந்த 30 ஆண்டுகளி்ல் திபெத்தில் ஏற்பட்டுள்ள மாபெரும் மாற்றங்கள்
திபெத்திய மருந்துகளை விளக்கும் Thangka ஓவியங்கள்
கடந்த 50 ஆண்டுகளி்ல் திபெத் மக்களின் வாழ்க்கையிலான மாபெரும் மாற்றம்
சீனாவின் யியன் பியன் கொரிய இனத் தன்னாட்சிச் சோவின் மக்கள்
qiang இனப் பாண்பாட்டு மற்றும் இயற்கைச் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மண்டலம் அ
qiang இனப் பாண்பாட்டு மற்றும் இயற்கைச் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மண்டலம்
மேய் லி பனிமலை சுற்றுலா
Hong Qi கிராம மக்களின் இன்பமான வாழ்க்கை
சீனத் தேசிய இனத் தன்னாட்சிப் பிரதேசங்களின் வளர்ச்சி
Na dianfu குடும்பத்தின் இன்பமான வாழ்க்கை
லாசாவின் Sangmo கிராம மக்களின் புதிய வாழ்க்கை
1 2 3 4 5 6