• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• வெளிநாட்டு விருந்தினர்களை ஈர்க்கும் முத்துச் சந்தை 2 2008-08-21
• ஹோங் சியெள சந்தை 2008-08-14
• பெய்ஜிங்கின் சுரங்க இருப்புப்பாதையின் ஒலிம்பிக் நெறி 2008-08-07
• பெய்ஜிங்கின் சுரங்க இருப்புப்பாதை 2008-07-31
• நீல நிற பூவேலைப்பாட்டு துணிப் பொருட்கள் அருங்காட்சியகம் 2008-07-24
• ஷிபோஃ என்னும் கலை சங்கமம் 2008-07-17
• சின் யாங் நகரிலுள்ள லீங் சான் கோயில் 2008-07-10
• தூ சியாங் யான் என்னும் நீர் சேமிப்பு திட்டப்பணி 2 2008-07-03
• ஹெ நான் மாநிலத்தின் ஷிபோஃ என்னும் கிராமம் 2008-06-26
• தூ சியாங் யான் என்னும் நீர் சேமிப்பு திட்டப்பணி 2008-06-19
• அழாகான சின்யாங் 2008-06-12
• ஹுவாகோ சான் என்னும் மலை 2008-06-05
• லியான் யுன்காங் நகரிலுள்ள ஹுவாகோ சான் என்னும் மலை 2008-05-29
• ஹுனான் மாநிலத்தின் சுற்றுலாத்துறை 2008-05-22
• தா ச்சியே கோயிலில் தேனீர் குடியுங்கள் 2008-05-15
• தா ச்சியே கோயிலை 2008-05-08
• சியாங்சூ மாநிலத்தின் பண்டைய வட்டம் 2008-04-24
• ஹாங்சோவின் HE FANG வீதி 2008-04-17
• லாசா நகரிலுள்ள பண்டைய பாகோ வீதி 2008-04-10
• சிறிய சீனா என்னும் காட்சி மண்டலம் 2008-04-03
• சிறிய சீனா என்னும் நாட்டுப்புற பழக்கவழக்க கிராமம் 2008-03-27
• ச்சினான் நகரிலுள்ள இந்திய உணவகம் 2008-03-20
• அற்புதமான ஹுவாங் சான் மலை 2008-03-13
• பாஃயுவான் கோயில் 2008-03-06
• சூங் சான் வனப்பூங்கா 2008-02-28
• Jun ba மீன்பிடி கிராமம் 2008-02-21
• லாசாவிருள்ள மீன்பிடிக்கிராம 2008-02-14
• ஹெனான் அருங்காட்சியகம் 2008-01-31
• குவேய்சோ மாநிலத்தின் லீபோ மாவட்டம் 2008-01-24
• சின்சியாங்கின் குளிர்காலத்தின் காட்சியைப் பாருங்கள் 2008-01-17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13