• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• ஹாங்சோ நகரில் தேனீர் விடுதிகள் 2006-08-02
• செக்கியாங் மாநிலத்தில் காட்சித் தலங்கள் 2006-07-28
• பெய்ச்சிங்கிலுள்ள அரச குடும்பப் பூங்காக்கள் 2006-07-27
• ஆயிரம் ஏரி 2006-07-21
• 100 ஆண்டு வரலாறுடைய பெய்ச்சிங் சிற்றுண்டி 2006-07-20
• சுசோ நகரம் 2006-07-14
• பெருஞ்சுவரின் பிறப்பிடத்தில் நடைபெறும் கொண்டாட்ட விழா 2006-07-13
• குவாங்சோவில் சுற்றுலா 2006-07-07
• ஷாங்காய் மாநகரில் கடற்கரை 2006-07-06
• குவாங்சோ நகரம் 2006-06-30
• லுசான் மலையில்  இயற்கைக் காட்சி 2006-06-29
• குவாங்சோ உணவு வகை 2006-06-25
• கிராமப் பயணத்தில் மகிழ்ச்சி 2006-06-22
• டியான்ஜின் மாநகரம் 2006-06-16
• கிராமத்தில் சுற்றுலா 2006-06-15
• கோடை கால மாளிகை 2006-06-12
• திபெத் பாணியில் சிறிய ஹோட்டல் 2006-06-08
• லிச்சாங் நகரம் 2006-06-05
• புதிய காட்சித் தலம் 2006-06-01
• ஹாங்சோவில் சுற்றுலா 2006-05-29
• பெய்ச்சிங் அரண்மனை அருங்காட்சியகத்தில் 2 புதிய காட்சித் தலங்கள் 2006-05-25
• சோச்சுவாங்கில் சுற்றுலா 2006-05-22
• பெய்ச்சிங் நகரின் குறுகிய வீதி—ஹூதொங் சுற்றுலா 2006-05-18
• ஹார்பின் நகரம் 2006-05-15
• யுன்னான் உணவு வகை 2006-05-11
• லுன்தாங் என்னும் குறுகிய வீதி  2006-05-09
• பத்து ஆண்டுகளுக்குள் சுற்றுலா வல்லரசாகக்கூடிய சீனா 2006-05-06
• திபெத்தில் சுற்றுலா 2006-05-03
• குச்சியௌமிசியெ எனும் சிற்றுண்டி 2006-04-27
• சிங்சியாஙில் சுற்றுலா 2006-04-24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13