• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• சுசோ நகரம் 2006-11-09
• உலக சுற்றுலா வளர்ச்சியில் சீனாவின் பங்கு 2006-11-04
• போத்தலா மாளிகை 2006-11-02
• காஷ் நகரின் நடையுடை பாவனைகள் 2006-11-02
• பெய்ச்சிங் ஹூதொங் 2006-10-26
• தாசோ கோயிலும் பாச்சியோ பாதையும் 2006-10-25
• பெய்ச்சிங் மாநகரில் குறுகிய வீதி-ஹூதொங் 2006-10-19
• தொன்மை வாய்ந்த சுசோ பூங்கா 2006-10-18
• ஆயிரம் புத்தர் சிற்பம் குகை 2006-10-14
• திபெத் இனத்தின் தாங்கா 2006-10-12
• புச்சோ நகரம் 2006-09-29
• பெருஞ்சுவரில் சுற்றுலா 2006-09-28
• சீனாவின் பெருஞ்சுவர் 2006-09-21
• சன்சென் நகரம் 2006-09-20
• அழகான ஏல்டோஸ் புல்வெளி 2006-09-14
• வூத்தான் மலை 2006-09-13
• 2006ம் ஆண்டு சீன ஹூநான் சுற்றுலா விழா துவக்கம் 2006-09-12
• விவாசாயி சுற்றுலாத் தொழிலில் ஈடுபடும் சிறுபான்மை தேசிய இன மக்கள்
 2006-09-07
• வாணவெடி நகரம் லியூ யாங் 2006-09-06
• திபெத் மாச்சிஆமி உணவு விடுதி 2006-08-31
• சீனாவில் பல்வகை இயற்கை புகலிடம் 2006-08-30
• லிச்சியாங் ஆற்றங்கரை 2006-08-30
• 2010ம் ஆண்டில் சீனக் கிராமப்புறத்தில் சுற்றுலா பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை 2006-08-26
• பீடபூமியில் குளிர்ச்சியான நகரம்—சிநிங் 2006-08-24
• உலுங் தேநீர் 2006-08-23
• பெய்ச்சிங்கிலுள்ள பிரபல பூங்காக்கள் 2006-08-17
• சியு ச்சாய்கொவ் இயற்கை காட்சித் தலம் 2006-08-16
• பெருஞ்சுவரின் பிறப்பிடத்தில் கொண்டாட்ட விழா
 2006-08-10
• வெய்ஹைய் நகரம் 2006-08-09
• லுங்மன் கற்குகையைப் பார்வையிடுவது 2006-08-03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13