• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• கனாஸின் பனிக்காட்சிகள் 2009-03-12
• சின்ஜியாங்கிலுள்ள கனாஸ் இயற்கைக் காட்சி மண்டலம் 2009-03-05
• பெய்ஜிங்கின் சியென்மன் வீதி 2009-02-26
• பெய்ஜிங்கில் பாரம்பரிய யுவான்சியேள விழா கொண்டாட்டம் 2009-02-19
• தியன்சின் மாநகரத்தில் வசந்த விழா கொண்டாட்டம் 2009-02-12
• தியன்சின்னில் பாரம்பரிய வசந்த விழா பழக்கவழக்கங்கள் 2009-02-05
• ஹன்யாங் கல்லறை அரும்காட்சியகம் 2009-01-22
• ச்சி சான் மலை 2 2009-01-15
• ச்சி சான் மலை 2009-01-08
• சூங் சான் வனப்பூங்கா 2009-01-01
• சி சியா அரசர் கல்லறை கூட்டம் 2008-12-25
• ஹெலான் மலையின் பாறைகளிலுள்ள ஓவியங்கள் 2008-12-18
• லூகு ஏரி 2 2008-12-11
• லூகு ஏரி 1 2008-12-04
• குவெய்சொ பணிப்பயணம் 2008-11-27
• குவெய்யாங் மாவட்டத்தின் பயணம் 2 2008-11-20
• குவெய்யாங் மாவட்டத்தின் பயணம் 2008-11-13
• பெய்ஜிங்கில் இளைஞர் விடுதிகள் 2008-11-06
• ராட்சத பாண்டாவின் வீடான வொலுங் இயற்கை பாதுகாப்பு மண்டலம் 2008-10-31
• ஓமெய் மலை மற்றும் லெசான் மலை 2008-10-31
• மர்மமான San Xingdui சிதிலம் 2008-10-31
• பெய்ஜிங்கின் இளைஞர் விடுதிகள் 2008-10-30
• நிங் சியா அருங்காட்சியகம் 2008-10-23
• புதிராகவுள்ள சி சியா வம்சத்தை 2008-10-16
• பெய்ஜிங்கின் zi yun xuan என்னும் தேனீர் விடுதி 2008-10-09
• பெய்ஜிங்கின் jasmine என்னும் உணவகம் 2008-09-25
• 798 கலை மண்டலம் 2008-09-18
• பெய்ஜிங்கிலுள்ள 798 கலை மண்டலம் 2008-09-11
• பெய்ஜிங்கிலுள்ள புத்த மத கோயில்கள் 2008-09-04
• யுங் ஹே குங் என்னும் லாமா கோயில் 2008-08-28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13