• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• தேய் இனத்தின் புத்தாண்டு 2008-01-10
• சென்னூங்சியா இயற்கைக் காடு 2008-01-03
• தைவான் வணிகர் திறந்து வைத்த சுற்றுலாப் பண்ணை 2007-12-27
• சூ சோ நகரிலுள்ள சுற்றுலா பண்ணை 2007-12-20
• ஹுபெய் மாநிலத்திலுள்ள இயற்கைக் காடு 2007-12-13
• குவாங் சுங் கோயிலை 2007-12-06
• திபெத்தின் அழகான ஷிகேசெ நகரம் 2007-11-29
• பாரம்பரிய கலைப்பொருட்களைச் சேமிக்கும் சிறப்பான அருங்காட்சியகம் 2007-11-22
• பெய்குங் என்னும் காட்டுப்பூங்கா 2007-11-15
• பேய் குங் பாங் என்னும் அருங்காட்சியகம் 2007-11-08
• ஷாங்க்ரிலாவிலுல்ள மதுவகமும் விடுதியும் 2007-11-01
• உள்மங்கோலியாவிலுள்ள குவாங் சூங் கோயில் 2007-10-25
• யுன்னான் மாநிலத்தின் ஷாங்க்ரிலா 2007-10-18
• பெய்ஜிங்கின் வான்சாவ் கோயில் 2007-10-11
• ஹெனான் மாநிலத்தின் யுன் தேய் மலை 2007-09-27
• சந்திர ஏரி பற்றி 2007-09-20
• அற்புதமான அழகான சந்திர ஏரி 2007-09-13
• சுற்றுலா இடமான சொர்க்கக் கோயில் 2007-09-04
• பாதான் ஜீலின் பாலைவனம் 2007-08-31
• பாதான் ஜீலினிலுள்ள ஏரிகள் 2007-08-30
• உள்மங்கோலியாவிலுள்ள பாலைவன இயற்கைக்காட்சி 2007-08-23
• உலென்முச்சி கலைக்குழு 2007-08-16
• உள்மங்கோலியாவின் ஓ பேள விழா 2007-08-09
• சிங்ஹேய்-திபெத் இருப்புப்பாதை போக்குவரத்து 2007-08-02
• உள்மங்கோலியாவில் சுற்றுலாப்பயணம் 2007-08-02
• உள்மங்கோலிய தன்னாட்சி பிரதேசம் 2007-07-26
• மங்கோலிய இன நடையுடை பாவனைகளை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் 2007-07-26
• சூங் சான் வனப்பூங்கா 2007-07-20
• யுன்னான் மாநிலத்தின் கற்காடு பற்றி 2007-07-19
• தாலி மா நகரம் 2007-07-13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13