• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• துங்ஹுவாங் பயணம் 2005-08-04
• யுன்னான் மாநிலத்தின் சுற்றுலா இடமான தாலி நகரம் 2005-07-28
• சீனாவின் பாலைவனச் சோலை 2005-07-21
• ஷாங்சி மாநிலத்தில் மதச் சுற்றுலா 2005-07-14
• யிசிங் நகரம் 2005-07-07
• வூயி மலை 2005-06-30
• அன்சான் நகரின் கோயில்கள் 2005-06-23
• தெற்கு சீனாவில் போ ஓ நகரம் 2005-06-16
• மகௌவில் சிற்றுண்டி 2005-06-09
• மகௌ 2005-06-02
• சீனாவின் ஷி சியா சுவாங் நகரம் 2005-05-26
• ச்சியுஹுவா மலை 2005-05-19
• பெய்சிங்கில் புதிய சியுஸுவெய் சந்தை 2005-05-12
• வாணவெடி நகரம் லியு யாங்
 2005-04-30
• பெய்சிங்கில் பழைய சியுஸுவெய் சந்தை 2005-04-28
• வூத்தான் மலையில் சுற்றுலா 2005-04-21
• வூத்தான் மலை 2005-04-14
• சன்சென் நகரில் சுற்றுலா 2005-03-31
• லிச்சியாங் ஆற்றங்கரை பகுதி மக்களின் வாழ்க்கை 2005-03-24
• லிச்சாங் ஆற்றங்கரை 2005-03-24
• உ லுங் தேநீர் 2005-03-17
• வெய்ஹைய்  நகரம் 2005-03-10
• சென் நுங் ஜியா எனும் இயற்கைப் புகலிடம் 2005-03-03
• வட கிழக்கு சீனாவில் பனிச் சறுக்கு விளையாட்டு 2005-02-24
• செக்சியாங் மாநிலத்தின் காட்சித்தலம் 2005-02-17
• பொன் நிற குரங்கைப் பாரர்க்கப்போவோம் 2005-02-06
• வெண்ணிலா தேனீர் விடுதி 2005-02-03
• சிங்காய் ஏரியில் பறவைத் தீவு 2005-01-27
• சீன மக்களின் சுற்றுலா ஈடுபாடு 2005-01-20
• ச்சியு ச்சாய்கொவ் 2005-01-20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13