• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• மோ குடும்பத்தின் பண்ணைத் தோட்டம் 1 2009-11-19
• திபெத்தில் மலையேற்ற நடவடிக்கை 2009-10-15
• ஹன்யாங் கல்லறை அரும்காட்சியகம் 2009-09-24
• லாசாவில் புகழ்பெற்ற கோயில்கள் 2009-09-17
• சிங்தாவ் நகரில் சுற்றுலா பயணம் 2009-09-03
• கடலோர நகரான சிங்தாவ் 2009-08-27
• அலசான் பாலைவன நிலவியல் பூங்கா 2009-08-24
• திபெத்தில் புதிய வேளாண் மற்றும் கால்நடை வளர்ப்பு 2009-08-20
• அழாகன சியென் தெள ஹு 2009-08-13
• சியென் தெள ஹு என்னும் ஏரி 2009-08-06
• ஷாங்காய் உலகப் பொருட்காட்சி 2009-07-30
• உலகப் பொருட்காட்சியில் அமைய போகின்ற புத்தாக்க அரங்குகள் 2009-07-23
• உலகப்பொருட்காட்சிப் பூங்காவிலுள்ள கட்டிட்டங்கள் 2009-07-16
• ஷாங்காய் உலகப் பொருட்காட்சிப் பூங்கா 2009-07-09
• நவீனமயமான புதிய சூ சோ 2009-07-02
• நவீன மற்றும் பண்டைய தனிச்சிறப்புகளைக் கொண்ட சூ சோ 2009-06-25
• வூசி நகரில் இரவுநேர சுற்றுப்பயணம் 2009-06-18
• அழகான வூசி நகரம் 2009-06-11
• லாசாவிலுள்ள Drepung கோயில் 2009-06-04
• லாசாவில் புகழ்பெற்ற கோயில்கள் 2009-05-21
• சிச்சுவான் சுற்றுலா துறையின் மீட்பு 2009-05-14
• செளவ் சியேச்சின் நினைவு அகம் 2009-05-07
• பெய்ஜிங் தாவரத்தோட்டம் 2009-04-30
• வூஹான் தூங் ஹூ செர்ரி மலர் பூங்கா 2009-04-23
• வூஹான் நகரில் பூத்துக்குலுங்கும் செர்ரி மலர்கள் 2009-04-16
• யுன்னானிலுள்ள நூசியாங் பள்ளத்தாக்கு 2009-04-09
• திபெத் புத்தாண்டு 2009-04-03
• அழகான நூசியாங் ஆற்றுபள்ளத்தாக்கு 2009-04-02
• மூ மலை பள்ளத்தாக்கு 2009-03-26
• மூ மலை பள்ளத்தாக்கு அருங்காட்சியகம் 2009-03-19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13