• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• பல்வேறு தேசிய இனத்தவர்கள் இணக்கமாக வாழ்கின்ற Huhhot நகரம் 2009-11-20
• யோ இனத்தின் விழாக்கள் 2009-08-28
• திபெத் மக்களின் புதிய வாழ்க்கை 2009-08-21
• கடந்த 30 ஆண்டுகளி்ல் திபெத்தில் ஏற்பட்டுள்ள மாபெரும் மாற்றங்கள் 2009-08-14
• யோ இனத்தின் விழாக்கள் 2009-08-14
• துங் இனத்தின் விழாக்கள்-3வது பகுதி 2009-08-07
• அன்னிய தொழில் நிறுவனங்களின் உற்சாகமான முதலீடு 2009-08-07
• துங் இனத்தின் விழாக்கள் 2009-07-31
• செழுமையான திபெத் பண்பாடு 2009-07-31
• திபெத் மற்றும் சீன மொழியிலான இரு மொழி வழி கல்வி 2009-07-24
• Zhaxi Shoba என்ற திபெத் நாடகம் 2009-07-17
• துங் இனத்தின் விழாக்கள் 2009-07-17
• திபெத் பண்ணை அடிமைகளின் விடுதலை வரலாறு 2009-07-10
• மஞ்சு இனத்தின் விழாக்கள் 2 2009-07-10
• மஞ்சு இனத்தின் விழாக்கள்(அ) 2009-07-03
• கொரிய இனத்தின் விழாக்கள் 2009-06-26
• திபெத் மொழியின் மாபெரும் வளர்ச்சி 2009-06-19
• மதிப்புள்ள திபெத் தொல் பொருட்கள் 2009-06-12
• புயி இனத்தின் விழாக்கள் 3 2009-06-12
• புயி இனத்தின் விழாக்கள் (ஆ) 2009-06-05
•  திபெத் இனத்தவரான பாசாங் தாவாவும் அவரது நண்பர்களும் அ 2009-06-05
• புயி இனத்தின் விழாக்கள் 2009-05-22
• தீயிலிருந்து பாதுகாக்கப்பட்டுள்ள சியாங் இனப் பண்பாடு 2009-05-22
• திபெத் கல்வித் துறையின் வளர்ச்சி 2009-05-08
• திபெத் கல்வித் துறையின் வளர்ச்சி 2009-05-08
• ச்சுவங் இனத்தின் விழாக்கள் 2009-05-08
• திபெத்தின் கிராமப்புறங்களின் வளர்ச்சி ஆ 2009-04-24
• சுவாங் இனத்தின் விழாக்கள் 5 2009-04-24
• சுவாங் இனத்தின் விழாக்கள் 4 2009-04-17
• திபெத்தின் கிராமப்புறங்களின் வளர்ச்சி அ 2009-04-17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13