• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• ஹய்நான் மாநிலத்தின் உயர் பயன் வாய்ந்த வேளாண் துறை 2008-05-12
• சீன Shenyang நகரிலான Michelin டயர் தொழில் நிறுவனத்தின் மேலாளர் Michel Perrin 2008-05-05
• ஒலிம்பிக் விளையாட்டு சந்தையின் வளர்ச்சி 2008-04-28
• உயிரினப் பாதுகாப்பில் கட்டுமானத்தில் அதிக சாதனைகள் பெற்ற சீனாவின் ஹய்னான் மாநிலம் (ஆ) 2008-04-21
• உயிரினப் பாதுகாப்பில் கட்டுமானத்தில் அதிக சாதனைகள் பெற்ற சீனாவின் ஹய்னான் மாநிலம் (அ) 2008-04-14
• fuzhou நகர மாணவர்களின் கனடா மாமா 2008-04-07
• சீனாவில் அன்பளிப்புப் பொருள் கடையை நடத்தி வரும் Zimbabwe இளைஞர் Joseph 2008-03-31
• புதிய சோஷலிச கிராமப்புறக் கட்டுமானத்திற்கான tianjin மாநகரத்தின் முயற்சி 2008-03-24
• சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் உற்சாசகம் நிறைந்த ஜப்பானிய தொழில் முனைவோர் 2008-03-17
• xi'an நகரத்தின் வெளிநாட்டு முதலீட்டுப் பயன்பாடு 2008-03-10
• விவசாயிகள் வருமானத்தை அதிகரிக்கின்ற liaoning மாநிலம் 2008-03-03
• சீனப் பொருளாதாரத்தின் சாதனைகள்   2008-02-25
• ஹுநான் மாநிலத்தின் ஷௌஷானிலான சுற்றுலா 2008-02-18
• சிங்கியாங் இயற்கை வாயு அனுப்புதல் 2008-02-05
• சீனாவில் சிறு நகர மற்றும் நகர தொழில் நிறுவனங்களின் வளர்ச்சி 2008-02-04
• எலி ஆண்டின் வணிக வாய்ப்பு 2008-02-04
• ning xia hui இன தன்னாட்சிப் பிரதேசத்தின் வளர்ச்சி 2008-01-28
• சான்துங் மாநிலத்தின் பொருளாதாரச் சீர்திருத்தம் II 2008-01-14
• சீனாவின் Shandong மாநிலத்தின் பொருளாதாரச் சீர்திருத்தம் 2008-01-07
• பெய்சிங் ஒலிம்பிக் விளையாட்டு போட்டிக்கான ஆயத்த பணி 2007-12-31
• உற்பத்தி பொருட்களின் தரம் மீதான நீண்டகால கண்காணிப்பு அமைப்பு முறை 2007-12-30
• "தனிநபரின் வருமான வரி சட்டத்தின்" திருத்தப் பணி 2007-12-29
• "அறிவியல் தொழில் நுட்ப சட்டத்தின்" திருத்தம் 2007-12-29
• சீனாவின் வடகிழக்குப் பகுதியிலான சாங் சிங் தீவு பற்றி 2007-12-24
• நடுவண் தொழில் நிறுவனங்களின் பங்கு முதலீட்டு முறை சீர்திருத்தம் 2007-12-18
• சியுசெவ்வின் இணக்க வளர்ச்சி 2007-12-17
• எரி பொருள் சட்டம் பற்றி 2007-12-06
• ஆசியான் நாடுகளில் யுன்னான் மாநிலத்தின் முதலீடு 2007-12-05
• சிங்காய் ஏரிப் பள்ளத்தாக்கு மீதான கட்டுப்பாடு 2007-12-05
• சீனச் சமூக அறிவியல் கழகத்தின் மதிப்பீடு 2007-12-04
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20