• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• மரம் நடுவது பற்றிய திட்டப்பணி 2007-12-04
• வளர்ச்சியடையும் உருமுச்சியின் பொருளாதார வர்த்தகப் பேச்சுவார்த்தை 2007-12-03
• சீனாவில் காலணிகளின் தயாரிப்பு 2007-12-02
• சான்துங் மாநிலப் பொருளாதார வளர்ச்சி 2007-11-26
• வெளிநாட்டுத் திறப்புப் பணியை சீனா வலுப்படுத்தும் 2007-11-24
• எரியாற்றலைச் சிக்கனப்படுத்திப் பசுங்கூட வாயுக்களின் வெளியேற்றத்தைக் குறைப்பது 2007-11-19
• சீனாவின் வரவேற்பு 2007-11-17
• அரசு உடைமை சாரா பொருளாதாரம் 2007-11-17
• வட கிழக்காசியப் பிரதேச ஒத்துழைப்பு( தொகுதி 2) 2007-11-12
• வட கிழக்காசியப் பிரதேச ஒத்துழைப்பு( தொகுதி 1) 2007-11-05
• 10 கோடி யுவானுக்கு மேலான உள் நாட்டு உற்பத்தி மதிப்புடைய கிராமங்கள் 2007-11-04
• கிராம மருத்துவ உத்தரவாத அமைப்பு முறை 2007-11-03
• சீனாவின் சி லின் கோ லெ நிர்வாகப் பிரத்தேசம் 2007-10-29
• மூ மலை பள்ளத்தாக்கு மின்சாரம் ஊடனுப்பு திட்டப்பணி 2007-10-24
• சீன-அமெரிக்க நேரடி இழை ஒளியியல் கம்பி திட்டப்பணி 2007-10-23
• சமூகப் பொருளாதார வளர்ச்சி கணக்கீடு மற்றும் புள்ளியல் அமைப்பு முறை 2007-10-22
• விறுவிறுப்பான மஞ்சோலியின் நுழைவாயில் பொருளாதாரம் 2007-10-22
• பெருநிலப்பகுதிச் சந்தையில் நுழைந்த தைவானின் வேளாண் பொருள் 2007-10-15
• வெளிநாடுகளில் கல்வி பட்டம் பெற்ற மாணவர்கள் 2007-10-14
• சீனாவின் எண்ணெய் சாதனத் தயாரிப்புத் தளம் 2007-10-08
• பொது போக்குவரத்து சேவை 2007-10-07
• தானிய போக்குவரத்து வசதி கட்டுமானம் 2007-10-06
• சிங்காய்-திபெத் இருப்புப்பாதையும் திபெத் பொருளாதார வளர்ச்சியும்-தொதி 2 2007-09-29
• போக்குவரத்து வலைப்பின்னல் 2007-09-28
• சீனாவின் நகரமயமாக்க போக்கு 2007-09-26
• சீனாவின் அறிவியல் தொழில் நுட்பம் 2007-09-24
• சிங்காய்-திபெத் இருப்புப்பாதையும் திபெத் பொருளாதார வளர்ச்சியும்-தொதி 1 2007-09-24
• சீனாவின் எண்ணெய் வளம் 2007-09-23
• சமூகப் உத்தரவாத நிதி 2007-09-23
• சீன வாகனங்களின் ஏற்றுமதி 2007-09-22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20