• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• முதலீட்டை ஈர்க்கும் தொழில் நிறுவனங்கள் 2006-05-08
• யாங் சு ஆற்று மூ மலை பள்ளத்தாக்கு அணைக்கட்டு 2006-05-05
• இவ்வாண்டின் முதல் ஆறு திங்களில் சீன மின் உற்பத்தித் திறன் 2006-05-04
• இடர் எதிர்ப்பு ஆற்றல் 2006-05-02
• அந்நிய முதலீட்டுத் தொழில் நிறுவனங்கள் 2006-05-02
• தனியார் அந்நிய செலாவணி வாங்குதல் 2006-05-01
• நிறைவுற்ற சீன ஏற்றுமதி வர்த்தகப் பொருட்காட்சி 2006-04-30
• வேளாண் உற்பத்திப் பொருள் பாதுகாப்புச் சட்டம் 2006-04-29
• சீனப் பொருளாதாரத்தில் வெளிநாட்டுத் திறப்புப் பணி 2006-04-29
• சீனப் பொருளாதார வளர்ச்சி 2006-04-24
• இரு கரை பொருளாதார வர்த்தக கருத்தரங்கு 2006-04-24
• அமெரிக்க நுகர்வோரின் நண்பன்-சீனா 2006-04-17
• வேலை வாய்ப்பு வழங்கும் தனியார் தொழில் நிறுவனங்கள் 2006-04-10
• சீனாவின் கிராம நிதிச் சூழல் 2006-04-10
• சீனாவின் மிகப் பெரிய எண்ணெய் மற்றும் ரசாயன திட்டம் 2006-04-08
• டிஜிட்டல் தொலைகாட்சி சேவை 2006-04-03
• Si Chuan மாநிலத்தில் இயற்கை வாயு கண்டுபிடிப்பு 2006-04-03
• சீனாவின் மிகப் பெரிய பெட்டோ ரசாயன கூட்டு முதலீட்டு திட்டப்பணி 2006-03-31
• ஷாங்காய் மாநகரில் அன்னிய முதலீடு 2006-03-30
• உயிரின தொழில் நுட்பத்துறையின் திறந்தவர் 2006-03-27
• இலகு வர்த்தக வாகனங்களின் வளர்ச்சி 2006-03-20
• அனைத்து கிராமங்களிலும் தொலைபேசி வசதி வழங்கப்படும் 2006-03-14
• சீனாவின் புதிய கிராமப்புற வளர்ச்சி 2006-03-13
• சீன தொழில் மற்றும் வணிக வங்கியின் வாராக்கடன் அளவு 2006-03-13
• ஹுவாச்சி டிஜிடல் அறிவியல் தொழில் நுட்ப நிறுவனத்தின் ஆளுனர் 2006-03-06
• முக்கிய கனிமப் பொருட்களின் கண்டுபிடிப்பு 2006-03-01
• சீனத் தனியார் தொழில் நிறுவனங்கள் பெற்ற லாபம் 2006-02-28
• சீனாவில் உயிரின வாழ்க்கைச்சூழல் மூலம் விவசாயிகளுக்கு வளம் 2006-02-27
• யூ தூண் மோட்டர் வாகனத் தொழில் நிறுவனம் 2006-02-27
• வறுமை ஒழிப்பு திட்டப்பணி 2006-02-27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20