• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• ஒத்துழைப்பை நாடும் சீனாவின் மேற்குப் பகுதி பிரதேசம் 2007-09-17
• கிராமங்களில் கட்டாயக் கல்வி பற்றி 2007-09-12
• நுகர்வுப்பொருட்களின் சில்லறை தொகை 2007-09-12
• சீனாவின் சேவைத் துறை 2007-09-10
• அனைத்து வட வளை குடா பொருளாதார ஒத்துழைப்பு 2007-09-10
• பெய்சிங்-ஷாங்காய் உயர் வேக இருப்புப்பாதை 2007-09-09
• சீனாவின் வாகனத் தொழில் 2007-09-09
• வெளிநாடுகளில் சீனாவின் முதலீடு 2007-09-08
• சீனாவில் அண்மையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மாபெரும் எண்ணெய் வயல் 2007-09-03
• பொருட்கள் மீதான நம்பிக்கையை மீட்க, சீன அரசின் முயற்சி 2007-08-29
• சீன வேளாண் துறையில் நீர் சிக்கனப் பயன்படு 2007-08-27
• சீன மக்களுக்கு மேலதிகமான வேலை வாய்ப்புகளை வழங்கும் அரசு சாரா தொழில் நிறுவனங்கள் 2007-08-20
• சிங்காய்-திபெத் இருப்புப்பாதையும் திபெத் பொருளாதார வளர்ச்சியும்-தொகுதி 2 2007-08-13
• சீனாவின் பொருளாதார நிலைமை 2007-08-08
• சிங்காய்-திபெத் இருப்புப்பாதையும் திபெத் பொருளாதார வளர்ச்சியும்-தொகுதி 1 2007-08-06
• சீன நகரங்களில் வன வளர்ப்பு 2007-07-30
• அந்நிய வணிகர்கள் கவனம் செலுத்தும் புதிய மண்டலம்---பகுதி2 2007-07-23
• சீனாவின் கிராமிய தொழில் நிறுவனங்கள் 2007-07-21
• உலகில் சீனாவின் விண்வெளி அளவீட்டு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு துறை 2007-07-18
• சீனாவில் வனத்தொழில் வளர்ச்சி 2007-07-17
• காலநிலை மாற்றத்துக்கு ஏற்புடைய வனத்தொழிலின் ஆற்றல் 2007-07-17
• சீனாவில் வாகனங்களின் உற்பத்தி அளவு 2007-07-16
• அந்நிய வணிகர்கள் கவனம் செலுத்தும் புதிய மண்டலம் 2007-07-16
• Guang Xi-ஆசியான் வர்த்தகம் 2007-07-15
• வெளிநாடுகளுக்கான சீனாவின் முதலீடு 2007-07-14
• வேகமாக வளரும் வாகனத் தொழிற்துறை 2007-07-09
• வேளாண்மைக்கும் கிராமப்புறத்துக்கும் சமூக நிதி 2007-07-03
• ஹாங்காங்கிற்கும் சீன பெருநிலப்பகுதிக்குமிடையிலான பொருளாதார வர்த்தக ஒத்துழைப்பு 2007-07-02
• சிங்ஹ-திபெத் ரயில் பாதை 2007-06-30
• வட்டம் மற்றும் நகர்புறத் தொழில் நிறுவனங்களின் வளர்ச்சி 2007-06-30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20