• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• வட்டம் மற்றும் பட்டிணத் தொழில் நிறுவனங்களின் கூட்டு மதிப்பு 2007-01-04
• சீனாவின் ஊக்கம் 2007-01-04
• வேளாண் பொருள் பதனீட்டுத் தொழில் 2007-01-03
• சீன நிலவியல் புலனாய்வு பணியகத்தின் வெற்றி 2007-01-03
• அரசு சார் வணிக வங்கிகளின் பங்குதாரர் முறை சீர்திருத்தம் 2007-01-03
• 2007ஆம் ஆண்டு சீனாவின் மொத்த உள் நாட்டு உற்பத்தி மதிப்பு 2007-01-02
• சுகாதார அமைப்பு முறை சீர்திருத்தம் 2007-01-02
• சீனாவின் Xi Chang செயற்கைக் கோளின் ஏவு மையம் 2006-12-31
• Lan Cang ஆறு-Mekong ஆற்றின் வளர்ச்சி 2006-12-31
• பெருநிலப்பகுதியில் தைவான் வேளாண் தொழிலின் வளர்ச்சி 2006-12-25
• தா ஜிங் ரயில் பாதை போக்குவரத்து கடமை 2006-12-25
• மேற்கு சீனாவில் அந்நிய முதலீட்டு ஈர்ப்பு 2006-12-25
• உலகில் மூன்றாவது பெரிய கார் உற்பத்தி நாடான சீனா 2006-12-22
• விமான பறத்தலின் கிளை சேவை 2006-12-22
• சீன-சார்க் வர்த்தகத் தொகை 2006-12-22
• அடுத்த ஆண்டு சீனக் கிராமப்புறங்களில் கல்விக் கட்டண விலக்கு 2006-12-20
• தைவான் நீரிணை இருகரை வேளாண் ஒத்துழைப்பு 2006-12-18
• சீனாவில் உலக வங்கி கடன் பயன்பாடு 2006-12-17
• ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டுத் துறையில், அன்னிய முதலீட்டுக்கு வசதி வழங்குவது 2006-12-15
• வெளிநாடுகளிலுள்ள சீனத் தொழில் நிறுவனங்களின் நிதிசாரா சொத்து 2006-12-13
• சீனப் பொருளாதாரம் நிதானமாக இயங்கியது 2006-12-13
• புதிய கிராமங்களின் வளர்ச்சி 2006-12-11
• சீனப்பொருளாதார வளர்ச்சி 2006-12-07
• செக் சியாங்கின் தனியார் தொழில் நிறுவனங்கள் 2006-12-06
• சீனா தொழில் நுட்பத்தை உட்புகுத்திய தொகை 2006-12-06
• சீனாவில் கிராமங்களில் தொலைத்தொடர்பு வளர்ச்சி 2006-12-05
• கிராமங்களில் நாணயச் சீர்திருத்தம் 2006-12-04
• அறிவியல் தொழில் நுட்பப் புத்தாக்க ஏற்றுமதி தளம் 2006-12-04
• அமைப்பு முதலீட்டாளர் 2006-12-02
• வட கிழக்கு சீனாவின் பொருளாதாரம் 2006-12-02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20