• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
•  சீன ரூய் அன்னின் கிராமப்புற ஒத்துழைப்புச் சங்கம் 2007-06-25
• ஷாங்காய்-ஹாங் சோ காந்த தொடர் வண்டி திட்டப்பணி 2007-06-20
• அனைத்து வட்டங்கள்-நகர்ப்புறங்களிலும் அகன்ற அலைவரிசை சேவை 2007-06-19
• Chong Qing மாநகர் நிறுவப்பட்ட 10வது ஆண்டு நிறைவு நாள் 2007-06-18
• Yu Lu திட்டம் 2007-06-18
• சம விகித வருமான வரி குறித்த சீன மற்றும் வெளிநாட்டுத் தொழில் நிறுவனங்களின் கருத்துக்கள் 2007-06-18
• உலக பொருள் போக்குவரத்து தொழில் நிறுவனங்களின் அலுவல் வளர்ச்சிக்கான முதல் இடமாக மாறிய சீனா 2007-06-17
• சீனத் துணை தலைமையமைச்சரின் கருத்து 2007-06-17
• ஏழைகளுக்கும் செல்வந்தர்களுக்குமிடையிலான இடைவெளியைக் குறைப்பதில் சீனா மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகள் 2007-06-11
• சீனாவில் உள்ள இயற்கை பாதுகாப்பு மண்டலங்கள் 2007-06-07
• இயற்கைக் கிராமங்களில் தொலைபேசி வசதி வழங்கும் திட்டப்பணி 2007-06-04
• சிங்ஹ-திபெத் இருப்புப்பாதையின் Gela பகுதி 2007-06-04
• கிராம நிதி முறைமையை மேம்படுத்துவதில் சீனாவின் முயற்சி 2007-06-04
• சீனாவின் உந்து வண்டி சந்தை 2007-06-03
• வெளிநாடுகளில் சீனாவின் நேரடி முதலீடு 2007-06-02
• புதிய ஐரோப்பிய-ஆசிய இருப்புப் பாதையின் கட்டுமானம் தொடர்பான கருத்தரங்கு 2007-05-28
• ஷாங்காய் உலகப் பொருட்காட்சிக்கான திடல் மற்றும் அரங்கு 2007-05-22
• சீனாவில், சமூகக் காப்புறுதி நிதி மீதான தணிக்கை கண்காணிப்பு 2007-05-21
• கிழக்காசிய நாடுகளுக்கு பொஒ ஆசிய மன்றம் விடுத்த வேண்டுகோள் 2007-05-21
• சீனாவின் முன்னுரிமையுடன் கூடிய கொள்கை 2007-05-20
• விண்வெளிப் பயணத்துறையில் சர்வதேச ஒத்துழைப்பு 2007-05-20
• நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்ட விவசாயிகளின் நலனை உத்தரவாதம் செய்வது 2007-05-14
• Tu Men Jiang ஆற்றுப் பிரதேசத்தின் வளர்ச்சி 2007-05-10
• சீன-கிர்கிஸ்தான்-உஸ்பெக்ஸ்தான் இருப்புப் பாதை 2007-05-09
• நீர் சேமிப்பு திட்டப்பணிகளுக்கான முதலீடு 2007-05-07
• வணிக சின்னங்களின் பதிவுக்கான விண்ணப்பம் 2007-05-07
• சீனாவில் தனியார் பொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சி 2007-05-07
• நன்மை பெற்றுள்ள சீன விவசாயிகள் 2007-05-06
• மென் பொருள் துறையில் திறமைசாலிகளுக்கான பயிற்சி 2007-05-06
• கிராமங்களில், நீர் மின்னாக்கிகளின் வளர்ச்சி 2007-05-05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20