• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• பொது மக்களின் உயிரைப் பாதுகாப்பது 2008-05-14
• வெளிநாட்டு வாழ் சீனரின் ஆறுதல் 2008-05-14
• ஹு சிந்தாவும் புஷும் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்வது 2008-05-14
• உயிரிழப்பு 2008-05-13
• மத்திய தொழில் நிறுவனங்களின் ஆதரவு 2008-05-13
• சீன வானொலி நிலையத்தின் இணையம் 2008-05-13
• நில நடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்கலின் நிலைமை 2008-05-13
• நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட Mianzhu நகரம் 2008-05-13
• வழியில் தடுக்கப்பட்ட பயணிகளுக்கான சேவை 2008-05-13
• சீன சமூகம் நிலநடுக்க பிரதேசத்துக்கான உதவி 2008-05-13
• சில வெளிநாட்டு தலைவர்களின் ஆறுதல் 2008-05-13
• 30கோடி ஹாங்காங் டாலரை ஒத்துக்கிவைக்கும் ஹாங்காங் 2008-05-13
• சீனாவின் சிச்சுவான் மாநிலத்தில் நில நடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்களின் நிலைமை 2008-05-13
• பேரிடர் நீக்கப் பணிக்கான நிதி உதவி 2008-05-13
• நிவாரண உதவியில் கலந்து கொண்ட வாடகைக் கார் ஓட்டுநர் 2008-05-13
• மீட்புதவி மருத்துவ சிகிச்சை குழு 2008-05-13
• படையினரும் ஆயுத காவற்துறையினரும் 2008-05-13
• வென் சியாபாவ் Dujiangyan நகர் சென்றடைந்தார் 2008-05-13
• ஒலிம்பிக் தீபத் தொடரோட்டம் நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்படாது 2008-05-13
• Wenchuan மாவட்டத்திலான நில அதிர்வுகள் 2008-05-13
• CHengduவிலான ராட்சத பாண்டாகள் பாதுகாப்பானவை 2008-05-13
• நில நடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்களில் பயணியருக்கான உதவி 2008-05-13
• நிலநடுக்கத்திற்குப் பின் மூ மலை பள்ளத்தாக்கின் நிலை 2008-05-13
• பேரிடர் நீக்கப் பணி 2008-05-13
• 1800க்கு அதிகமானோர் மீட்கப்பட்டனர் 2008-05-13
• பிற பிரதேசங்களில் நிலநடுக்கம் நகழ முடியாது 2008-05-13
• சீனத் தலைமை அமைச்சரின் கோரிகை 2008-05-13
• நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவி அளிப்பது 2008-05-13
• நிலநடுக்கத்தில் ஏற்பட்ட கடும் இழப்பு 2008-05-13
• பேரிடர் நீக்கப் பணி 2008-05-13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14