• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் வாழ்க்கைக்கான உத்தரவாதம் 2008-05-20
• சீன அரசு மற்றும் மக்களின் நன்றி 2008-05-20
• நிவாரணத் தொகை 2008-05-20
• பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்களிலான நோய்கள் பற்றிய அறிக்கை 2008-05-20
• பூதவுடல்களைக் கையாளும் முறை 2008-05-20
• நிலநடுக்கத்தில் உயிரிழந்த சீனர்கள் 2008-05-20
• சர்வதேசச் சமூகத்தின் உதவி 2008-05-20
• சிச்சுவானின் Chengdu நகரில் ரஷிய மருத்துவச் சிகிச்சைக் குழு 2008-05-20
• வெளிநாட்டு தலைவர்களின் ஆறுதல் 2008-05-20
• உளநல மீட்புதவி அணி 2008-05-20
• உளநல மீட்புதவி அணி 2008-05-20
• அமெரிக்காவின் உதவி 2008-05-20
• குழந்தைகளுக்கான கல்வி மற்றும் நோய் தடுப்பு 2008-05-20
• சீன சமூகத்தின் உதவி 2008-05-20
• மூன்று ராட்சத பாண்டா காணாமல் போயின 2008-05-20
• சீன மக்கள் இரங்கல் 2008-05-20
• மருந்துகள் மற்றும் மருத்துவ சிகிச்சை கருவிகள் விநியோகம் 2008-05-20
• கிராமங்களில் மீட்புதவி பணி 2008-05-20
• சிச்சுவான் மீதான திபெத்தின் அஞ்சலி 2008-05-20
• கடுமையான நிலநடுக்கம் 2008-05-20
• சிச்சுவான் செல்லும் தைவான் மருத்துவ ஊழியர் 2008-05-20
• தைவானுக்குத் திரும்ப உள்ள  பயணிகள் 2008-05-20
• பேரிடர் நீக்கப் பணி 2008-05-20
• சீன அரசுக்கான உதவித் தொகை 2008-05-20
• பேரிடர் நீக்கப் பணிக்கான நிதித் தொகை 2008-05-19
• வெளிநாடுகளிலுள்ள சீன நிறுவனங்களின் இரங்கல் 2008-05-19
• பாதிக்கப்பட்ட சிச்சுவான் மாநிலத்தில் போதிய சந்தை விநியோகம் 2008-05-19
• அஞ்சலி செலுத்தும் நாட்கள் 2008-05-19
• பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான உள நல உதவி 2008-05-19
• வெளிநாட்டு மீட்புதவி மருத்துவ சிகிச்சைக்குழு 2008-05-19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14