• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• ஹாங்காங் மற்றும் மக்கௌவின் பங்கெடுப்பு 2008-06-29
• நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்களுக்கான ஒதுக்கீடு 2008-06-28
• நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்களில் சோதனை பயணம் 2008-06-28
• வரவு செலு திட்டத்திலான சீன நடுவண் அரிசின் திருத்தம் 2008-06-26
• சி ச்சுவான் நிலநடுக்கத்துக்குப் பிறகான வெளிநாட்டு வணிகர் செய்யும் முதலீடு 2008-06-26
• இப்போதைய முக்கிய பணிகள் 2008-06-24
• சீனாவிலுள்ள இந்தியத் தூதரின் கருத்து 2008-06-24
• சீன பொதுத் துறை அமைச்சகத்தின் கருத்து 2008-06-23
• வெளிநாடுகளிலுள்ள சீனரின் நன்கொடை 2008-06-23
• சீன சுகாதார அமைப்பின் உதவி 2008-06-22
• நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்களுக்கான ஒதுக்கீடு 2008-06-20
• நிவாரணப் பொருட்களுக்கான கண்காணிப்பு 2008-06-20
• பாதிக்கப்பட்ட சாலை போக்குவரத்தை மீட்பது 2008-06-19
• ஏரியின் அபாயத்தை நீக்கும் பணியில் முன்னேற்றம் 2008-06-19
• சுற்றுச்சூழலுக்கு நிலநடுக்கத்தின் பாதிப்பு 2008-06-18
• புனரமைப்புப் பணி 2008-06-18
• வட கொரியா மற்றும் கனாடாவின் பாராட்டு 2008-06-18
• பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்களில் சுகாதார பணி 2008-06-17
• கான் சு மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்களுக்கான மறுசீரமைப்பு 2008-06-16
• நன்கொடை தொகையைப் பயன்படுத்துவது பற்றிய ஆலோசனை 2008-06-16
• நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேச நிலைமை 2008-06-16
• பல்வேறு நிலை அரசுகளின் ஒதுக்கீடு 2008-06-15
• சுற்றுலா துறைக்கான ஆதரவு 2008-06-15
• அன்னிய முதலீட்டு தொழில் நிறுவனங்களின் உதவி 2008-06-15
• பாதிக்கப்பட்ட காட்சி தளம் 2008-06-15
• நேயர்களின் பாராட்டுக்கள் 2008-06-14
• சீனாவுக்கான இலங்கையின் உதவி 2008-06-14
• சிச்சுவான் மாநிலம் பயணிகளை வரவேற்கத் தயார் 2008-06-14
• வென்சுவான் நிலநடுக்கத்தில் உயிரிழப்பு 2008-06-14
• நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட ஷென்சி மாநிலம் 2008-06-13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14