• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• நன்கொடை வழங்குவோருக்கு பாராட்டுக்கள் 2008-12-05
• நிலநடுக்கத்துக்குப் பிந்திய சீரமைப்பு 2008-11-21
• நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் வாழ்க்கை 2008-11-21
• 2008ம் ஆண்டு 3வது சர்வதேச கொள்வனவு விழா 2008-08-21
• சி ச்சுவானில் மீண்டும் நில அதிர்வு 2008-08-06
• வெளிநாட்டில் நலவுதவிப் பயணம் 2008-07-31
• சுகாதார அமைப்பு முறையின் மறுசீரமைப்பு 2008-07-31
• சீனச்செஞ்சிலுவை சங்கம் பெற்றுள்ள நன்கொடை 2008-07-29
• சர்வதேச சமூகத்தின் நன்கொடை 2008-07-25
• நில நடுக்கம் 2008-07-25
• நிலநடுக்கத்தில் மிக கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்கள் 2008-07-23
• சிச்சுவானின் பொருளாதார அதிகரிப்பு 2008-07-21
• மீட்புதவி பணியின் முன்னேற்றம் 2008-07-21
• வென் ச்சுவான் நிலநடுக்கத்துக்குப் பின் வீடுககளின் நிலைமையைப் பதிவு செய்வது 2008-07-21
• சீனப் பேரிடர் நீக்கப் படையின் கடமை 2008-07-21
• சிச்சுவான் சுற்றுலா சந்தையின் மறுமலர்ச்சி 2008-07-19
• மீட்புதவி பணியின் முன்னேற்றம் 2008-07-19
• பன்னாட்டு முதலீட்டுக் குழு 2008-07-17
• நிலநடுக்கத்துக்கான ஆராய்ச்சி 2008-07-16
• சர்வதேச் சமூகத்தின் நன்கொடை 2008-07-15
• நிலநடுக்க பேரிடர் நீக்கப் பணிக்கான ஒதுக்கீடு 2008-07-14
• சி ச்சுவான் மாநிலத்தின் சுற்றுலா 2008-07-13
• காணாமல் போனோர் எண்ணிக்கை குறைந்தது 2008-07-11
• பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள மீட்புதவி நிதித்தொகை 2008-07-10
• நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்களுக்கான ஒதுக்கீடு 2008-07-03
• நிலநடுக்கத்துக்கான ஆய்வு பற்றிய சீன-ஜப்பானிய ஒத்துழைப்பு 2008-07-01
• சிச்சுவான் பண்பாட்டு மரபு செல்வப் பாதுகாப்புப் பணி 2008-07-01
• மருத்துவ சிகிச்சை நலவாழ்வுப் பணிக் குழு 2008-06-30
• நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்களுக்கான ஒதுக்கீடு 2008-06-29
• ரைஸ் அம்மையாரின் சீனப் பயணம் 2008-06-29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14