• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• நிலக்கநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசத்துக்கு உதவி அளிப்பது 2008-05-16
• கடல் கடந்த சீன மக்கள் 2008-05-16
• ஹு சிந்தாவ் சிச்சுவானுக்குச் சென்றார் 2008-05-16
• பல்வேறு நாட்டுத் தூதர்கள் திபெத் கண்காட்சியைப் பார்வையிடுதல் 2008-05-16
• சர்வதேச சமூகத்தின் உதவி 2008-05-16
• சிச்சுவான் மீதான ஆறுதல் 2008-05-16
• ஜப்பானிய மீட்புதவி குழு 2008-05-16
• பாகிஸ்தான் தலைமை அமைச்சரின் ஆறுதல் 2008-05-15
• மிக பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசத்துக்கான உதவி 2008-05-15
• பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசத்துக்கான மீட்புதவி பொருட்கள் 2008-05-15
• சர்வதேசச் சமூகத்தின் ஆறுதல் 2008-05-15
• சிச்சுவான் மாநிலத்தில் தொற்று நோய் இல்லை 2008-05-15
• மருந்து மற்றும் சிகிச்சை கருவிகள் 2008-05-15
• சர்வதேச உதவி 2008-05-15
• பாதிக்கப்பட்ட வெளிநாட்டவர் 2008-05-15
• நாட்டுபற்றுடையவரின் நன்கொடை 2008-05-15
• கடுமையான நிலநடுக்கம் 2008-05-15
• பத்திரமாக வெளியேறிய வெளிநாட்டு பயணியர் 2008-05-15
• நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட சீன மற்றும் வெளிநாட்டு பயணியர்கள் 2008-05-15
• கோடிக்கனகான நன்கொடைவழங்கப்பட்டன 2008-05-15
• காப்பாற்றப்பட்ட மக்களின் நிலைமை 2008-05-15
• ஜப்பானிய அரசின் உதவியை ஒப்புக்கொள்வது 2008-05-15
• வென் ச்சுவானுக்கான போக்குவரத்து 2008-05-15
• சியா சிங்லின் கிழக்கு ஐரோப்பா பயணம் 2008-05-15
• கடுமையான நிலநடுக்கம் 2008-05-15
• Panchenஇன் பிரார்த்தனை 2008-05-15
• பேரிடர் நீக்கப் பணியின் கண்காணிப்பு 2008-05-15
• பேரிடர் நீக்க பணி கூட்டம் 2008-05-15
• நிலநடுக்கத்திலான அனுதைக் குழந்தைகள் 2008-05-15
• வென் சுவான் மாவட்டத்துக்குச் சென்ற வெளிநாட்டு செய்தியாளர்கள் 2008-05-15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14